Wczytywanie strony...

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski prowadzi dodatkowy nabór na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018. Dodatkowa rekrutacja zacznie się w poniedziałek 7 września. Przyjmowanie wniosków zakończy się 15 września o godzinie 15. Uniwersytet Wyniki dodatkowego (wrześniowego) naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kandydaci poznają 20 wrzesnia o godznie 13.

 

KIERUNKI STUDIÓWSTUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIASTUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • ­Administracja
 • ­Bezpieczeństwo narodowe
 • ­Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • ­Budownictwo
 • ­Ekonomia
 • ­Geodezja i Kartografia
 • ­Informatyka
 • ­Informatyka - studia w języku angielskim
 • ­Mechanika i budowa maszyn
 • ­Mechatronika
 • ­Pedagogika specjalna
 • ­Pedagogika wczesnej edukacji
 • ­Prawo
 • ­Rolnictwo
 • ­Technologia żywności i żywienie człowieka
 • ­Zarządzanie
 • ­Zarządzanie i inżynieria produkcji

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

 • ­Administracja
 • ­Bezpieczeństwo narodowe
 • ­Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • ­Ekonomia
 • ­Filologia, sp. filologia angielska
 • ­Inżynieria środowiska
 • ­Pedagogika
 • ­Pedagogika specjalna
 • ­Pielęgniarstwo
 • ­Technologia żywności i żywienie człowieka
 • ­ZarządzanieRamowy harmonogram rekrutacji dodatkowej na studia stacjonarne i niestacjonarne

 

 

Pełny harmonogram rekrutacji dodatkowej – wrześniowej na studia stacjonarne i niestacjonarne:

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego)

15.08 - 15.09.2017 r. 

do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

07.09 – 15.09.2017 r. 

do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 15.09.2017 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

07.09. - 15.09.2017 r. 

do godz. 15:00.

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia posiadających świadectwo maturalne uzyskane zagranicą

18.09.2017 r. godz. 9.00

6.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane zagranicą

18.09.2017 r. godz. 9.00

7.

Egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych

19.09.2017 r.

8.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

20.09.2017 r.

godz. 13:00

9.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 25.09.2017 r.

do godz. 15:00 **

10.

Ogłoszenie wyników naboru

27.09.2017 r.

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu dokumentów do UWM, a nie data stempla pocztowego

 

Harmonogram rekrutacji wprowadzony Zarządzeniem Nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2017 roku

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.