Wczytywanie strony...

  • #Administracja i cyfryzacja


Studia na kierunku Administracja i cyfryzacja trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Kierunek ma charakter innowacyjny, łączy bowiem wiedzę typową dla nauk prawnych z informatyką. Studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie stosowania i stanowienia prawa w administracji publicznej oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii teleinformatycznych w pracy urzędnika. Obowiązkowe praktyki, realizowane w znacznym wymiarze godzin w sądach, prokuraturze, kancelariach prawnych, w administracji publicznej, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, służą zaś dobyciu doświadczenia zawodowego. Kierunek Administracja i cyfryzacja wpisuje się potrzebę rozwoju technologicznego państwa i kształcenia kadry urzędniczej świadomie wykorzystującej technologie teleinformatyczne.

Innowacyjny kierunek, który łączy wiedzę nauk prawnych z informatyką. Studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie stosowania, stanowienia prawa w administracji publicznej oraz wykorzystywania technologii teleinformatycznych w pracy urzędnika.

 

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny

Specjalności: bez specjalności

 

Absolwent jest przygotowany do:

  • podjęcia zatrudnienie w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem i stanowieniem prawa
  • podjęcia zatrudnienia na stanowiskach biurowych wymagających wyższych kompetencji teleinformatyznych;
  • podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • projektowania przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności i lokalnego rynku pracy;
  • świadomego korzystania z nowoczesnych technologii teleinformatycznych w pracy urzędu i przedsiębiorstwa.

    ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA - Zasady rekrutacji

Kryteria kwalifikacji przewidują konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego lub dwujęzycznego do kwalifikacji mnożone są przez 2. Kandydatowi na studia do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Kandydat samodzielnie wskazuje w systemie Internetowej rejestracji Kandydatów (IRK) przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny), na podstawie których przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia.

 

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Historia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

 

 


WYDZIAŁ:

 

 

 Wydział Prawa i Administracji

Adres:

 

 ul. Warszawska 98

 10-702 Olsztyn

Numery telefonów do kontaktów z kandydatami:

 tel. 89 524 64 25 (studia stacjonarne – administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne)

 Tel. 89 524 65 71 (studia stacjonarne – prawo)

 Tel. 89 524 64 26 (studia niestacjonarne)

E-mail do kontaktów z kandydatami:

 

 wpia-stacjonarne@uwm.edu.pl

 wpia-niestacjonarne@uwm.edu.pl

strona internetowa:

Facebook:

 wpia.uwm.edu.pl

https://www.facebook.com/UWM.WPiA/

 

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.