Wczytywanie strony...

  • #Analiza i kreowanie trendów

Analiza i kreowanie trendów to studia adresowane do osób kreatywnych, myślących i działających w sposób innowacyjny i nie zawsze konwencjonalny. Czekamy na ludzi elastycznych i gotowych do pracy zespołowej. Wiemy, że brzmi to jak banał, który możecie znaleźć w ofercie wielu kierunków studiów, jednak te cechy ściśle łączą się z charakterystyką przedmiotu, z którym się mierzymy – z przyszłością. Trendwatching, do którego się odwołujemy, to umiejętność rozumienia przyszłości i tworzenia jej możliwych scenariuszy. 

Absolwent może pracować także w mediach, instytucjach finansowych, konsultingu, doradztwie, instytucjach kultury i sztuki, administracji publicznej, public relations, marketingu, w instytucjach humanitarnych, stowarzyszeniach, fundacjach i instytucjach międzynarodowych.

 

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne 

Zakres: bez zakresu

 

 

  • ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW

 

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego. Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Geografia

2. Historia

3. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

4. Język polski

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

 

Analiza i kreowanie trendów, studia drugiego stopnia >>

 

WYDZIAŁ:

 

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Adres:

ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn

Numery telefonów do kontaktów z kandydatami:

Tel. 89 524 63 07; 89 523 34 89

E-mail do kontaktów z kandydatami:

dziekan1.human@uwm.edu.pl

trendy@uwm.edu.pl

strona internetowa:

http://www.uwm.edu.pl/human/

http://www.uwm.edu.pl/trendy/

 

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.