Wczytywanie strony...

  • #Broker innowacji w przemyśle spożywczym

Kształcenie na kierunku broker innowacji w przemyśle spożywczym pozwala na zdobycie interdyscyplinarnej, specjalistycznej wiedzy z zakresu: technologii i technik produkcji artykułów rolno – spożywczych, prawa, ekonomii oraz zarządzania (m.in. dotyczącą projektowania i wdrażania nowych oraz funkcjonowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych oraz eksploatacyjnych wykorzystywanych w przetwórstwie żywności; innowacji produktowych w sektorze rolno-spożywczym; zarządzania bezpieczeństwem produkcji żywności; produkcji i projektowaniu maszyn, urządzeń dla rolnictwa i zakładów przetwórstwa spożywczego; przetwarzania i unieszkodliwiania powstających w przetwórstwie spożywczym odpadów; zarządzania przedsiębiorstwem, kosztami, finansami oraz jego kapitałem, personelem, a także koordynowania prac zespołów pracowniczych, marketingu oraz w zakresie aspektów prawnych związanych z funkcjonowaniem firmy i ochroną własności intelektualnej).

Kształcenie na kierunku broker innowacji w przemyśle spożywczym pozwala na zdobycie interdyscyplinarnej, specjalistycznej wiedzy z zakresu: technologii i technik produkcji artykułów rolno – spożywczych, prawa, ekonomii oraz zarządzania (m.in. dotyczącą projektowania i wdrażania nowych oraz funkcjonowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych oraz eksploatacyjnych wykorzystywanych w przetwórstwie żywności; innowacji produktowych w sektorze rolno-spożywczym; zarządzania bezpieczeństwem produkcji żywności; produkcji i projektowaniu maszyn, urządzeń dla rolnictwa i zakładów przetwórstwa spożywczego; przetwarzania i unieszkodliwiania powstających w przetwórstwie spożywczym odpadów; zarządzania przedsiębiorstwem, kosztami, finansami oraz jego kapitałem, personelem, a także koordynowania prac zespołów pracowniczych, marketingu oraz w zakresie aspektów prawnych związanych z funkcjonowaniem firmy i ochroną własności intelektualnej).

 

 

  • BROKER INNOWACJI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Kryteria kwalifikacji przewidują konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego lub dwujęzycznego do kwalifikacji mnożone są przez 2. Kandydatowi na studia do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Kandydat samodzielnie wskazuje w systemie Internetowej rejestracji Kandydatów (IRK) przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny), na podstawie których przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia.

 

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Język polski

7. Matematyka

 

 

 

 

 


Wydział:

 

Nazwa:

Wydział Nauki o Żywności

 

Adres:

Pl. Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn

Numery telefonów

do kontaktów z kandydatami:

Tel. 89 523 49 83; 89 523 97 10; 89 523 34 01

 

E-mail

do kontaktów z kandydatami:

wnz@uwm.edu.pl

 

strona internetowa i facebook:

www.uwm.edu.pl/wnz

www.facebook.com/Wydział-Nauki-o-Żywności-UWM-Olsztyn

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.