Wczytywanie strony...

  • #Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej student zdobywa umiejętności wykwalifikowanego muzyka. Wśród przedmiotów kształcenia na studiach pierwszego stopnia znajdują się m.in. dyrygowanie, zespoły muzyczne z metodyką, fortepian, II instrument, emisja głosu, kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki, chór, instrumentacja, pracownia artystyczna, animacja kultury muzycznej, psychologia z psychologią muzyki. W trakcie trwania studiów drugiego stopnia student zdobywa kwalifikacje zgodne z proponowanymi specjalnościami. Wśród przedmiotów kształcenia na studiach drugiego stopnia znajdują się m.in. dyrygowanie, interpretacja utworu wokalnego, ruch sceniczny, propedeutyka kompozycji i aranżacji, propedeutyka produkcji muzycznej, podstawy realizacji dźwięku, instrumenty elektroniczne, style muzyki rozrywkowej, historia kultury, psychologia twórczości, zespoły muzyczne z metodyką, zespół instrumentów szkolnych Orffa.

Wszelkie instytucje prowadzące działalność w zakresie upowszechniania kultury muzycznej oraz placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły muzyczne I stopnia (po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i po uzyskaniu przez absolwenta uprawnień pedagogicznych), gimnazja, szkoły licealne i szkoły muzyczne II stopnia (po ukończeniu studiów drugiego stopnia, specjalność Edukacja  muzyczna szkolna).

 

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne

Zakres: bez zakresu

 

  • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Kryteria kwalifikacji są dwuetapowe i przewidują:

1. Egzaminy praktyczne – ocena predyspozycji
- sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie

- sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych (do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie)

 

2. Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne).

Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego lub dwujęzycznego do kwalifikacji mnożone są przez 2. Kandydatowi na studia do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Kandydat samodzielnie wskazuje w systemie Internetowej rejestracji Kandydatów (IRK) przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny), na podstawie których przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia.

 

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Matematyka

 

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia drugiego stopnia >>

 

Wydział:

 

Nazwa:

Wydział Sztuki

 

Adres:

ul. F. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn

Numery telefonów do kontaktów z kandydatami:

89 524 52 25

 

E-mail do kontaktów z kandydatami:

ws@uwm.edu.pl

 

strona internetowa:

www.uwm.edu.pl/ws/

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.