Wczytywanie strony...

  • #Historia

Absolwent studiów historycznych zostaje wyposażony w rzetelną wiedzę merytoryczną odnoszącą się do przeszłości własnego kraju, Europy i świata. Studia historyczne sprzyjają rozwijaniu krytycznego stosunku do literatury naukowej i poznawanych faktów oraz kształtują umiejętność poprawnego rozumienia i odtwarzania dziejów, m.in. poprzez opanowanie warsztatu pracy historyka. Dzięki studiom historycznym studenci kształtują określone umiejętności, np.: wyszukiwanie informacji, panowanie nad dużą ilością danych, samodzielność pracy, pisania i redagowania tekstów naukowych.

Absolwent studiów historycznych jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych oraz – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) – w szkolnictwie.  Znajdzie też zatrudnienie w biurach podróży, w agencjach turystycznych i hotelach, podmiotach animujących i promujących turystykę, w administracji regionalnej, w firmach i instytucjach współpracujących z przedstawicielami innych państw, w archiwach, zakładowych i specjalnych, w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, urzędach, firmach infobrokerskich, jednostkach zarządzających bazami danych i e-dokumentacją, a także bibliotekach i ośrodkach informacji pedagogicznej).

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne

zakres: specjalność nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie; historia

 

  • HISTORIA

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego. Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

 

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Geografia

2. Historia

3. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

4. Język polski

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

 

Historia, studia drugiego stopnia >>

 

WYDZIAŁ:

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Adres:

ul. Kurta Obitza 1

10-725 Olsztyn

Numery telefonów
do kontaktów z kandydatami:

Tel. 89 524 63 07

E-mail do kontaktów z kandydatami:

dziekan1.human@uwm.edu.pl

strona internetowa:

http://www.uwm.edu.pl/human/

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.