Wczytywanie strony...

  • #Mikrobiologia
Będąc studentem studiów pierwszego stopnia zdobędziesz podstawową wiedzę dotyczącą różnorodności taksonomicznej, morfologicznej, fizjologicznej i ekologicznej poszczególnych grup drobnoustrojów. Nabędziesz niezbędnych umiejętności związanych z manipulacją materiałem mikrobiologicznym. Poznasz różnorodne techniki mikroskopowe, optyczne i elektronowe, w tym metody komputerowej analizy obrazu mikroskopowego. Poznasz zasady organizacji i pracy laboratoriów mikrobiologicznych.

Będąc absolwentem studiów pierwszego stopnia będziesz przygotowany do posługiwania się aparaturą diagnostyczną i badawczą oraz do podjęcia pracy na stanowisku laboranta w różnorodnych laboratoriach diagnostycznych: służb weterynaryjnych i medycznych, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska oraz w laboratoriach badawczych.

Studia pierwszego stopnia- licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne
Zakres: bez zakresu

  • MIKROBIOLOGIA

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego. Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

5. Matematyka

 

Mikrobiologia, studia drugiego stopnia >>

Wydział:

 

Nazwa:

Wydział Biologii i Biotechnologii

 

Adres:

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A

Numery telefonów
do kontaktów z kandydatami:

89 523 44 48, 89 523 41 58

 

E-mail
do kontaktów z kandydatami:

 

dziekbiol@uwm.edu.pl

strona internetowa i facebook:

http://uwm.edu.pl/wbiol/

http://biologiaolsztyn.blogspot.com/

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.