Wczytywanie strony...

Administracja Elektroniczna Wydział Prawa i Administracji

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Studia w zakresie „Administracja elektroniczna” mają dostarczyć absolwentowi wiedzy nie tylko z zakresu administracji publicznej, ale także z zakresu informatyki (w rozłożeniu proporcjonalnym 70% /30%). Wskazany zakres wiedzy będzie odnosił się  zarówno do wiedzy teoretycznej, jak również praktycznej.

Absolwent wykaże się  wiedzą o usytuowaniu administracji, zwłaszcza administracji elektronicznej oraz jej korelacji z innymi dziedzinami nauk, jak również wykaże się  znajomością pojęć charakterystycznych dla nauk społecznych, w tym z zakresu administracji i cyfryzacji.                

Absolwent pozna także  metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych właściwych dla administracji i cyfryzacji, w szczególności wykaże się wiedzą w zakresie efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych przydatnych w realizacji przyszłych obowiązków zawodowych.                 

Ponadto, Absolwent będzie przygotowany się do podjęcia pracy w zakresie administracji informatycznej, dzięki czemu będzie mógł prognozować kierunki zmian w procesach zachodzących w społeczeństwie z wykorzystaniem metod i narzędzi charakterystycznych dla cyfrowej administracji; zdobyta wiedza ułatwi mu także wyrażanie swoich poglądów w oparciu o naukowe uzasadnienie, jak również wzbudzi  potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.                               

Miejsce składania dokumentów:

Osobiście:

Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn

Pokój nr 02,

Począ: 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji

ul. Warszawska 98

10-702 Olsztyn

pok. 02

z dopiskiem "Administracja elektroniczna"

Kontakt:

- Kierownik studiów podyplomowych: dr Katarzyna Pruszkiewicz Słowinska mail katarzyna.slowinska@uwm.edu.pl

- Sekretarz studiów podyplomowych: mgr Piotr Seredocha tel. 89-524 64 26, mail piotr.seredocha@uwm.edu.pl

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Wymagane wykształcenie kandydata:

- ukończone studia wyższe (magisterskie, licencjackie).

Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, (wydrukowane z systemu IRK)

- kserokopia dowodu osobistego,

-  1 fotografia o wymiarach 35x45 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane na odwrocie).

Organizacja zajęć:

- zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie.

Warunki ukończenia:

- uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem oraz zdanie egzamiu końcowego.

Dokument uzyskiwany po ukończeniu studiów:

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Wysokość czesnego

Czesne w wysokości 3600 zł. płatne jednorazowo lub na wniosek słuchacza, w uzgodnieniu z kierownikiem studiów podyplomowych - może być rozłożona maksymalnie na 6 rat. Odpłatność za świadectwo - 30 zł. (płatne na zakończenie studiów podyplomowych).

Logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.