Wczytywanie strony...

Audyt energetyczny budynków i instalacji Wydział Nauk Technicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Kierownik - dr inż. Jerzy Jaworski,

Sekretarz - mgr inż.  Bogusława Krezymon, bognak@uwm.edu.pl , tel. (89)5233603

Studia przeznaczone są głównie dla absolwentów wyższych uczelni o kierunkach technicznych lub pokrewnych, ze stopniem magistra lub inżyniera określonych przez Ministerstwo Infrastruktury kierunków. Absolwenci Studiów Podyplomowych po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego oraz obronie pracy dyplomowej zgodnie z wymaganiami ustawy - o zmianie ustawy - Prawo budowlane z dnia 19 września 2007 r. (Dz. U. nr 191, poz. 1373) uzyskają uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych. 2. Program studiów Program studiów zawiera wszystkie wymagane zagadnienia z zakresu szkoleń i egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyk energetycznych budynków ogłoszone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. U. nr 17, poz. 104) oraz przedmioty niezbędne do przygotowania słuchaczy do samodzielnego sporządzania świadectw. Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane nakłada obowiązek sporządzania charakterystyk energetycznych każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającymi zbyciu lub wynajmowi. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku będzie ważne 10 lat. W programie studiów przewidziano zajęcia laboratoryjne, których celem będzie zapoznanie słuchaczy z budową, zasadą działania oraz obsługą podstawowych przyrządów pomiarowych pomocnych przy sporządzaniu charakterystyk energetycznych obiektów budowlanych m.in. kamery termowizyjnej, pirometru, termoanemometru, anemometru skrzydełkowego, psychrometru, wilgotnościomierza, termometrów cieczowego i rezystancyjnego, luksomierza, mierników poziomu dźwięku i drgań, dalmierzy. Zakończenie studiów podyplomowych będzie polegało na zdaniu egzaminu końcowego oraz obronie pracy dyplomowej zawierającą audyty energetyczne wykonane dla budynku mieszkalnego, przemysłowego lub użyteczności publicznej oraz jej obronę przed komisją egzaminacyjną.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o złożone dokumenty: podanie, odpis dyplomu ukończenia studiów, kserokopia dowodu osobistego 1 zdjęcie

Miejsce ogłoszenia wyników

Informacje przesłane e-mailem

Wysokość czesnego

3800 ,-

Dodatkowe informacje

Szczegóły na stronie internetowej: http://www.uwm.edu.pl/keie/studia-podyplomowe.html

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.