Wczytywanie strony...

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Wydział Sztuki

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Opis

Studia podyplomowe dla kandydatów z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania Plastyki jako drugiego przedmiotu w szkole. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć plastycznych w szkole i w placówkach kulturalno- oświatowych, do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i multimedialnych, do celów artystycznych, edukacyjnych i użytkowych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń (teoretycznych oraz pracowni artystycznych). Rozliczenia zajęć dokonują osoby prowadzące według planu studiów; zaliczenie z oceną lub egzamin. Słuchacze nie wykonują pracy dyplomowej. Zajęcia realizowane są przez pracowników Instytutu Sztuk Pięknych, Instytutu Muzyki i wybranych fachowców w danej dziedzinie spoza UWM.

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty należy składać w Instytucie Sztuk Pięknych ul. Szrajbera 11 10-423 Olsztyn p. 3 lub wysłać pocztą. Kierownik Studiów Podyplomowych: dr hab. Piotr Obarek, prof. UWM tel.89/524-62-15 Sekretarz Studiów Podyplomowych: mgr Joanna Gorczyńska tel.89/524-62-15, e-mail sekretariat.isp@uwm.edu.pl

Miejsce ogłoszenia wyników

Instytut Sztuk Pięknych 10-007 Olsztyn ul. Szrajbera 11 p.3

Wysokość czesnego

1 300 zł za semestr czyli 3 900 zł za 3 semestry. Istnieje możliwość rozbicia na 3 raty

Dodatkowe dokumenty

podanie, odpis dyplomu, 1 zdjęcie

Dodatkowe informacje

Absolwent uzyskuje uprawnienia do prowadzenia zajęć z plastyki

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.