Wczytywanie strony...

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Wydział Nauk Społecznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Studia trwają 2 semestry i mają charakter kwalifikacyjny. Uprawniają do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach specjalnych i integracyjnych. W trakcie studiów realizowanych jest 370 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych (w tym 120 godzin praktyk), co zgodne jest z rozporządzeniem MEN o studiach podyplomowych. Kandydaci powinni być absolwentami kierunków pedagogicznych (studia licencjackie lub magisterskie) bądź mieć ukończony kurs przygotowania pedagogicznego.

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (grupa może liczyć do 33 osób). Po zapisaniu się na stronie internetowej i wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji system poinformuje o możliwości wydrukowania podania. Należy je wydrukować, uzupełnić brakujące miejsca, dołączyć resztę dokumentów i dostarczyć do sekretariatu studiów (pokój 129 przy ul. Żołnierskiej 14). Tylko osoby, które dostarczyły dokumenty mogą być kwalifikowane do przyjęcia na studia. Wyniki rekrutacji zostaną wysłane e-mailowo na konto wskazane przez uczestnika postępowania rekrutacyjnego.

Wysokość czesnego

3400,- (2 semestry po 1700zł za semestr)

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty:Po dokonaniu rejestracji w IRK należy wydrukować podanie z systemu IRK,uzupełnić brakujące miejsca, dołączyć wymagane załączniki: xero dyplomu (oryginalny odpis powinien być dostarczony przed rozpoczęciem zajęć), dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne (w przypadku ukończonych studiów nienauczycielskich), podpisane jedno zdjęcie legitymacyjne, xero dowodu osobistego, odręcznie napisane zobowiązanie do terminowego uiszczania opłat za studia. Wydrukowane i podpisane podanie z załącznikami należy przesłać tradycyjną pocztą lub przynieść osobiście do sekretariatu studiów pok.129 ul. Żołnierska 14, tel. 89 524 62 69

Dodatkowe informacje

Celem Studiów Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/nauczyciela wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.

Logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.