Wczytywanie strony...

Edukacja inkluzyjna Wydział Nauk Społecznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Opis

Podyplomowe Studia Edukacji Inkluzyjnej mają na celu przygotowanie specjalistów z zakresu edukacji inkluzyjnej, tzn. edukacji dotyczącej kształcenia uczniów z różnymi typami niepełnosprawności w szkolnictwie ogólnodostępnym.

Absolwent uzyska wiedzę na temat specyfiki kształcenia uczniów z niepełnosprawnością (intelektualną, słuchową, wzrokową, sprzężoną, ruchową, behawioralną, autyzmem, zaburzeniami mowy, zachowania i schorzeniami somatycznymi) w systemie szkolnictwa powszechnego/ogólnodostępnego, w umiejętności pracy z takimi uczniami poprzez metodyki szczegółowe skorelowane z konkretnym typem niepełnosprawności. Także wiedza psychologiczna oraz wiedza na temat rozwiązań prawnych adresowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, organizacji systemu wsparcia społecznego w korelacie historycznym i aktualnym.

Absolwenci studiów będą mogli pracować z uczniami niepełnosprawnymi edukującymi się w szkolnictwie ogólnodostępnym, jako nauczyciele wspomagający.

Studia trwają 3 semestry i obejmują łacznie 360 godzin zajęć dydaktycznych. Ponadto słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyki ciągłej w wymiarze 120 godzin.

Wymagane dokumenty:

-formularz podania

-odpis dyplomu studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich)

-dwa zdjęcia-format 35x45 -ksero dowodu osobistego

-podanie o przyjęcie na studia do kierownika

Miejsce składania dokumentów: kwestionariusz osobowy (http://wns.uwm.edu. pl/wpcontent/uploads/2014/06/Kwestionariusz-osobowy-podyplomówka.pdf) można przesłać drogą mailową na adres: beata.jaworowska@uwm.edu.pl lub na adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych pok. nr 131 ul. Prawocheńskiego 13, 10-725 Olsztyn tel. 89 523-38-42

Wysokość czesnego

wysokość czesnego: 1500 zł za semestr

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.