Wczytywanie strony...

Kształcenie pedagogiczne Wydział Nauk Społecznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Opis

Studia kierowane są do absolwentów nienauczycielskich kierunków studiów (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) chcących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela.

Program Studiów został opracowany, m.in. w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty, Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Kierownik

dr Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk, tel. 89 524-62-11

email: iwona.staszkiewicz-grabarczyk@uwm.edu.pl

Sekretarz

mgr Sabina Augustyniak tel. w godzinach 8.00-15.00 tel. 503 975 528

pskp@uwm.edu.pl

 

Forma studiów

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywać się będą dwa razy w miesiącu w formie niestacjonarnej – dwudniowych sesji (sobota, niedziela).Miejsce i czas trwania studiów

Studia prowadzone będą w Katedrze Pedagogiki Społecznej  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 14, trwać będą trzy semestry. Dzienny wymiar zajęć będzie wynosił 8 – 12 godzin jednostek lekcyjnych (po 45 minut).

Ogólna liczba godzin studiów wynosić będzie 484, w tym 150 godzin praktyk pedagogicznych (moduł 2 + moduł 3) w wybranych przez słuchacza szkołach/placówkach oświatowo-wychowawczych.

 

Realizacja programu odbywać się będzie w systemie trzech semestrów:

  • Semestr I – 90 godzin
  • Semestr II – 104 godzin
  • semestr III – 140 godzin.

Praktyka pedagogiczna:

  • I – 30 godzin (moduł 2)
  • II – 120 godzin (moduł 3), łącznie wynosi – 150 godzin.

Koszt studiów

Całkowity koszt studiów: 3600 zł, (1200 zł  x 3 semestry). Możliwość rozłożenia czesnego na raty.

 

Wymagane dokumenty:

  • formularz podania (wydrukowany po zarejestrowaniu w systemie IRK)
  • odpis lub oryginał dyplomu studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich)
  • jedno zdjęcie legitymacyjne
  • ksero dowodu osobistegoDokumenty należy złożyć  albo przesłać na adres:

Wydział Nauk Społecznych, pok. 66,  przy ul. Żołnierskiej 14A, 10-561 Olsztyn

Logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.