Wczytywanie strony...

Kształcenie pedagogiczne Wydział Nauk Społecznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Opis

UWAGA! PIERSZE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W SYSTEMIE IRK UWM ODBĘDZIE SIĘ 4 listopada 2017 roku ROKU godz. 11, ul. Żołnierska 14

Studia kierowane są do absolwentów nienauczycielskich kierunków studiów chcących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela.

Program Studiów został opracowany, m.in. w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty, Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kierownik

dr Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk, tel. 89 524-62-11

email: iwona.staszkiewicz-grabarczyk@uwm.edu.pl

Sekretarz

mgr Sabina Tałałas, w godzinach: 8.00-15.00 tel. 532 227 055

email: s.talalas@uwm.edu.pl

Forma studiów

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywać się będą dwa razy w miesiącu w formie niestacjonarnej – dwudniowych sesji (sobota, niedziela).Miejsce i czas trwania studiów

Studia prowadzone będą w Katedrze Pedagogiki Społecznej  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 14, trwać będą trzy semestry. Dzienny wymiar zajęć będzie wynosił 8 – 10 godzin jednostek lekcyjnych (po 45 minut).Ogólna liczba godzin studiów wynosić będzie 484, w tym 150 godzin praktyk pedagogicznych (moduł 2 + moduł 3) w wybranych przez słuchacza szkołach/placówkach oświatowo-wychowawczych.

Realizacja programu odbywać się będzie w systemie trzech semestrów:

  • Semestr I – 90 godzin
  • Semestr II – 104 godzin
  • semestr III – 140 godzin.

Praktyka pedagogiczna:

  • I – 30 godzin (moduł 2)
  • II – 120 godzin (moduł 3), łącznie wynosi – 150 godzin.

Koszt studiów

Całkowity koszt studiów: 3600 zł, (1200 zł  x 3 semestry)

 

Wymagane dokumenty:

-dyplom ukończenia studiów wyższych

- podanie wydrukowanie z systemu (IRK-UWM)

- 2 zdjęcia

- xero dowodu osobistego

Zasady kwalifikacji

Wymagane dokumenty: -oryginalny odpis dyplomu, - podanie - podpisane dwa zdjęcia legitymacyjne, - xero dowodu osobistego.

Wysokość czesnego

Całkowity koszt: 3600 zł, płatne w ratach na wniosek - podanie - słuchacza studiów.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.