Wczytywanie strony...

Mechatronika, diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe Wydział Nauk Technicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Kierownik - dr hab. inż. Andrzej Piętak, prof. UWM 

Sekretarz -  mgr Joanna Chrząstek, joanna.chrzastek@uwm.edu.pl, tel. (89) 524 51 01

W ramach studium przedstawione będą trzy podstawowe grupy przedmiotów związanych z: budową, zasadami działania i eksploatacją układów mechatronicznych współczesnych samochodów, diagnostyczną oceną  stanu technicznego pojazdów oraz zagadnienia związane z kompetencjami rzeczoznawcy samochodowego. Studia podyplomowe adresowane są do pracowników szeroko rozumianego zaplecza motoryzacji: pracowników stacji serwisowych i warsztatów samochodowych, pracowników Stacji Kontroli Pojazdów, rzeczoznawców samochodowych i likwidatorów szkód komunikacyjnych, nauczycieli szkół zawodowych wszystkich typów o profilu samochodowym, specjalistów innych branż pragnący zdobyć nowe, cenne kwalifikacje. Program studiów uwzględnia wymagania kompetencyjne Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych oraz wymagania Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie kompetencji diagnostów samochodowych. Studia Podyplomowe prowadzone będą w najnowocześniej w Polsce wyposażonych laboratoriach mechatroniki samochodowej przez uznanych specjalistów z całego kraju.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Wymagane wykształcenie kandydata: ukończone studia wyższe (magisterskie, licencjackie).

Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe

- kwestionariusz osobowy

- kserokopia dowodu osobistego

- 2 fotografie o wymiarach 35x45 mm.

 

Zajęcia organizowane są w systemie niestacjonarnym (sobota, niedziela), raz w miesiącu.

Warunkiem ukończenia jest uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem  oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Dokumentem uzyskanym po ukończeniu studiów podyplomowych jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Dodatkowe informacje

Sekretariat 89 524 51 01 ul. Słoneczna 46 A 10-710 Olsztyn, fax. 89 524 51 50 mechatronika@uwm.edu.pl Nr konta na które należny dokonywać wpłat Bank Handlowy w Warszawie nr konta 29 1030 1218 0000 0000 9113 2052

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.