Wczytywanie strony...

Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności Wydział Nauki o Żywności

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Cel: uzupełnienie wiedzy zawodowej z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, z elementami inżynierii jakości, bromatologii, mikrobiologii i toksykologii. Przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowników oraz pełnomocników ds. jakości i/lub bezpieczeństwa żywności (quality manager/ food safety manager) w zakładach sektora rolno-spożywczego. Nabycie umiejętności stosowania praktycznych metod oraz narzędzi służących do łączenia zakładowych programów bezpieczeństwa żywności z narodowymi planami poprawy zdrowia publicznego. Pogłębienie wiedzy dotyczącej m.in. projektowania, wdrażania i utrzymania systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności (GP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, SQF, ISO 19011, GLOBALGAP) w gospodarce żywnościowej oraz praktycznego stosowania narzędzi doskonalenia ww. systemów.

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej I stopnia. W pierwszej kolejności na studia będą przyjmowani pracownicy zakładów produkcji, obrotu żywnością i gastronomii, a także pracownicy organów urzędowej kontroli żywności i kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, jak również osoby pracujące w szkolnictwie zawodowym. W przypadku większej liczby kandydatów na studia, decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty: a. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (plik do pobrania), b. kwestionariusz osobowy (plik do pobrania), c. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów, d. jedna fotografia o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (podpisana na odwrocie), e. kserokopia dowodu osobistego – strony 1, 2, 3 i 6 jeśli wydany przed 01.01.2001 r. lub strony 1 i 2 nowego dowodu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nie dotyczy.

Wysokość czesnego

3990 zł (możliwa płatność w 2-5 ratach) plus opłata za świadectwo (30 zł).

Dodatkowe informacje

1. Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych - 2 połowa października 2017 r. 2. Informacje szczegółowe: dr Waldemar Dzwolak (kierownik) kom. 502 381 798, tel. 89 523 44 72, e-mail: waldekdz@uwm.edu.pl oraz dr Bogdan Dec (sekretarz) kom. 606 882 816, tel. 89 523 49 44, e-mail: decbog@uwm.edu.pl. 3. Szczegółowy program studiów na stronie Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością: www.uwm.edu.pl/kmizj/?page_id=744

Logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.