Wczytywanie strony...

Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej Wydział Nauk o Środowisku

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Studia podyplomowe MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH WEDŁUG RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ są kierowane do absolwentów I lub II stopnia, dowolnego kierunku studiów, pragnących pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie metod monitoringu wód powierzchniowych oraz ich wykorzystania w gospodarowaniu i zarządzaniu wodami, prowadzonych z poszanowaniem przepisów prawnych i zasad ochrony środowiska naturalnego.

Zasady kwalifikacji

Kryterium rekrutacji jest kolejność zgłoszeń do 29 września 2017 roku.

Warunki przyjęcia na studia:

- złożenie wymaganych dokumentów (formularz czyli podanie z kwestionariuszem osobowym, odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, kserokopia dowodu osobistego, 2 fotografie o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane na odwrocie)

  - wniesienie opłaty za studia

  Termin składania zgłoszeń: od 14 sierpnia 2017 r. do 29 września 2017 r. Należy wypełnić dołączony formularz (podanie z kwestionariuszem osobowym) i przesłać na adres e-mail: joanna.szymanowicz@uwm.edu.pl

  UWAGA: Podane terminy rekrutacji moga ulec zmianie  Termin składania dokumentów: od 05 września 2017 r. do 29 września 2017 r. osobiście w sekretariacie Katedry Biologii i Hodowli Ryb, ul. Oczapowskiego 5 (Wydział Nauk o Środowisku), pokój 338, 10-719 Olsztyn lub listem poleconym na  adres:

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

  Katedra Biologii i Hodowli Ryb

  ul. Oczapowskiego 5

  10-719 Olsztyn

  Wysokość czesnego

  Opłata za każdy semestr wynosi 1800 zł. Możliwa płatność w ratach.

  Dodatkowe dokumenty

  podanie o przyjęcie na studia; kwestionariusz osobowy; odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; dwie fotografie o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (podpisane na odwrocie), kserokopia dowodu osobistego – strony 1, 2, 3 i 6 jeśli wydany przed 01.01 2001 r. lub strony 1 i 2 nowego dowodu; wniesiona opłata za studia

  Dodatkowe informacje

  Studia dwusemestralne w systemie niestacjonarnym (zajęcia raz w miesiącu, w soboty i niedziele). W całym okresie studiów odbędzie się 10 zjazdów dydaktycznych i dodatkowo jeden zjazd przeznaczony na obronę pracy dyplomowej. Łączna ilość godzin dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów wyniesie 180 godzin. Przewidywana liczba uczestników - 24 osoby Planowany termin rozpoczęcia zajęć październik 2015 r. Termin zakończenia rekrutacji może ulec zmianie jeżeli nie zostanie zebrana grupa - kontakt: dr inż. Joanna Szymanowicz, tel 89 523 32 90, joanna.szymanowicz@uwm.edu.pl, lub dr inż. Mirosław Grzybowski, tel 89 523 37 42, grzybomi@uwm.edu.pl

  Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

   

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

  Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.