Wczytywanie strony...

Nowe media w edukacji i w kulturze Wydział Humanistyczny

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Edukacja w nowoczesnej cyfrowej szkole to niezbędny warunek pełnego uczestniczenia w kulturze. W sytuacji, w której dzieci nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziców i prawnych opiekunów, kluczową rolę do odegrania mają nauczyciele oraz pracownicy instytucji kultury. Edukacja jest bowiem jednym z filarów kultury. W najnowszej rzeczywistości natomiast i sfera edukacyjna i kulturowa podlegają przekształceniom w sposób ogólny określanym mianem mediatyzacji i wywoływane są przez technologie nowych mediów. Proponowana oferta studiów podyplomowych Nowe media w edukacji i w kulturze przyczynia się nie tylko do podnoszenia kompetencji nauczycieli oraz pracowników instytucji kultury, pozwala nie tylko lepiej rozumieć zachodzące w najnowszej rzeczywistości procesy cyfryzacji i mediatyzacji, ale w perspektywie odgrywa istotną rolę w aktywizacji uczniów i interesantów instytucji kultury oraz w podnoszeniu ich świadomości o znaczeniu nowych mediów w obywatelskiej i kulturowej partycypacji.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja na niestacjonarne podyplomowe studia Nowe Media w Edukacji i w Kulturze została zakończona. W związku niewypełnieniem limitu miejsc w roku akademickim 2017/2018 kształcenie na kierunku Nowe Media w Edukacji i w Kulturze nie zostanie rozpoczęte.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Brak ulg w postępowaniu.

Terminy egzaminów

Rekrutacja na niestacjonarne podyplomowe studia Nowe Media w Edukacji i w Kulturze została zakończona.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wiadomość zostanie przekazana elektronicznie poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Odczytanie wiadomości oznacza konieczność zalogowania się do systemu. W związku niewypełnieniem limitu miejsc w roku akademickim 2017/2018 kształcenie na kierunku Nowe Media w Edukacji i w Kulturze nie zostanie rozpoczęte.

Wysokość czesnego

Całkowita wysokość czesnego 3000 złotych (słownie trzy tysiące złotych). Na pisemny wiosek do Kierownika studiów możliwość rozłożenia kwoty czesnego na raty.

Dodatkowe dokumenty

Brak dodatkowych dokumentów.

Dodatkowe informacje

Czesne płatne w terminach zgodnych z umową świadczenia usług edukacyjnych. Minimalna liczba osób w grupie wynosi 20 studentów. tel. 511 488 351 lub 89 524 63 58 Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.uwm.edu.pl/nowemedia/

Logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.