Wczytywanie strony...

Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej Wydział Nauk Społecznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Opis

Cel studiów: przygotowanie specjalistów z zakresu kształcenia uczniów z różnymi typami niepełnosprawności (np. intelektualnej, słuchowej, wzrokowej, ruchowej, autyzmem czy choromami przewlekłymi.

Studia podyplomowe odpowiadają kwalifikacjom zamieszczonym w Module V Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012r.  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U.Nr 164, poz.1365, z póź.zm).

Wybrane przedmioty: realizowane na Studiach: Psychologia rozwojowa, Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii, Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej, Problemy funkcjonowania rodzin osób z niepełnosprawnością, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Tyflopedagogika, Surdopedagogika, Pedagogika leczniczo-terapeutyczna, Podstawy nauczania i wychowania integracyjnego, Podstawy prawne rehabilitacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i leczniczej, Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej, Diagnostyka psychopedagogiczna.

Praktyki pedagogiczne ciągłe: obejmują 120 godzin praktyk w instytucjach edukacyjnych realizujących ideę kształcenia integracyjnego. Słuchacze odbywają je we własnym zakresie (zapoznania dokumentacji dzieci z niepełnosprawnością, hospotacje lekcji i zajęc specjalistycznych, w których uczestniczą dzieci niepełnosprawne, samodzielnie prowadzone lekcje pod opieką opiekuna praktyk).

Adresaci studiów: nauczyciele, wychowawcy oraz absolwenci pedagogiki, pedagogiki specjalnej i innych specjalności nauczycielskich.

Kadra prowadząca: pracownicy Katedry pedagogiki Specjalnej UWM w Olsztynoe oraz praktycy (nauczyciele, dyrektorzy z olsztyńskich placówek edukacyjnych oraz Gdańska stale współpracujący z Katedrą.

Warunki przyjęcia: udpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, podanie o przyjęcia na studia adresowane do kierownika, 2 podpisane zdjęcia - format (35x45, kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego.

Zasady naboru: o przyjęciu decyduje kolejnośc zgłoszeń.

Miejsce składania dokumentów: kwestionariusz osobowy (http://wns.uwm.edu.pl/wpcontent/uploads/2014/06/Kwestionariusz-osobowy-p...ówka.pdf) można przesłać drogą mailową na adres: h.idzkowska@uwm.edu.pl lub dokumentywysłać na adres: 10-686 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, p. 107

Terminy zjazdów: piątek/sobota/niedziela w godz. 9.00-18.00

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu decyduje kolejnośc zgłoszeń

Wysokość czesnego

3.300

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.