Wczytywanie strony...

Rośliny i surowce zielarskie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Głównym celem studiów jest uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób pracujących w różnych sektorach ogrodnictwa i rolnictwa, w głównej mierze zajmujących się uprawą, pielęgnacją, zagospodarowaniem roślin oraz surowców leczniczych, dietetycznych i kosmetycznych a także pozyskiwaniem ich ze stanowisk naturalnych. Studia podyplomowe pozwalają na poszerzenie, doskonalenie wiedzy i umiejętności osób pracujących w rolnictwie oraz w ogrodnictwie, zajmujących się uprawą, zbieraniem i przetwarzanie roślin, a także surowców zielarskich. Absolwent posiada wiedzę z zakresu przygotowania stanowiska, technologii uprawy roślin leczniczych, dietetycznych, przyprawowych i kosmetycznych, ich chorób, szkodników oraz zna podstawowe zasady ich ochrony. Potrafi również założyć plantację oraz pozyskiwać tego typu rośliny ze stanowisk naturalnych. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zagospodarowania roślin i ich części użytkowych. Przedmioty realizowane w trakcie zajęć: Farmakognozja; Zioła, rośliny lecznicze, dietetyczne i kosmetyczne; Uprawa roślin ozdobnych o walorach leczniczych i kosmetycznych; Szkodniki roślin leczniczych i przyprawowych; Lecznicze i kosmetyczne rośliny warzywne różnych stref klimatycznych; Choroby roślin leczniczych i przyprawowych; Owocodajne rośliny dziko rosnące w fitoterapii; Nowoczesne metody i techniki w analizie roślin; Fitochemia roślin leczniczych i trujących; Chemia kosmetyków, suplementów diety i leków ziołowych; Toksyny i toksykologia roślin i grzybów; Ochrona roślin zielarskich; Mechanizacja upraw zielarskich; Agrobiznes; Zioła w żywieniu zwierząt; Towaroznawstwo surowców leczniczych, przyprawowych i kosmetycznych; Technologie uprawy roślin leczniczych, przyprawowych i kosmetycznych Grzyby jadalne i lecznicze; Podstawy receptury zielarskiej i kosmetycznej; Technologie przetwarzania i przechowywania roślin leczniczych, przyprawowych i kosmetycznych; Marketing wyrobów zielarskich.

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) zalogowanie się w systemie IRK (https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe) i wypełnienie danych oraz złożenie przez kandydata w sekretariacie studiów następujących dokumentów: • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (zgodnie z IRK), • kwestionariusz osobowy (zgodnie z IRK), • odpis dyplomu ukończenia studiów, • jedna fotografia 37/52 mm podpisana na odwrocie, • potwierdzona kserokopia dowodu osobistego. Zgłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami proszę kierować na adres: Katedra Ogrodnictwa UWM w Olsztynie, 10-957 Olsztyn ul. Prawocheńskiego 21, pokój 2. tel. 89 523 34 50/604849954

Terminy egzaminów

Brak egzaminów wstępnych

Miejsce ogłoszenia wyników

Katedra Ogrodnictwa UWM w Olsztynie, 10-957 Olsztyn ul. Prawocheńskiego 21,

Wysokość czesnego

4000 zł(możliwość rozłożenia płatności na raty)

Dodatkowe informacje

Termin zakończenia rekrutacji może ulec zmianie jeżeli nie zostanie zebrana grupa. Wyczerpujących informacji udzielą pracownicy Katedry Ogrodnictwa pod numerami telefonu: 89-523-34-50 (43-12)lub 604849954.

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.