Wczytywanie strony...

Rytmika i taniec Wydział Sztuki

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Opis

Celem powstania Podyplomowych Studiów Rytmika i Taniec jest przygotowanie nauczycieli z wyższym przygotowaniem pedagogicznym do prowadzenia zajęć z rytmiki oraz zajęć muzyczno-ruchowych, zespołów tanecznych w placówkach oświatowych i kulturalno-oświatowych. Absolwenci będą znali współczesną kulturę taneczną, historię tańca i prądów artystycznych w tańcu, a także tendencje we współczesnym wykonawstwie. Zajęcia z zakresu rytmiki oraz pedagogiki zabawy pozwolą absolwentom na pracę z dziećmi w placówkach oświatowych. Absolwenci studiów będą mogli prowadzić zajęcia taneczne i muzyczno-ruchowe w ośrodkach kultury, placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych.

Liczba godzin: 480. Kadrę dydaktyczną Podyplomowego Studium Rytmika i Taniec stanowią wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zaproszeni specjaliści o bogatym doświadczeniu zawodowym i uznanym dorobku artystycznym w swoich dziedzinach: czynni tancerze i artyści teatru tańca.

Studia przeznaczone są dla:

- nauczycieli muzyki,

- nauczycieli wczesnej edukacji zintegrowanej,

- nauczycieli wychowania fizycznego,

- nauczycieli szkół specjalnych,

- pracowników domów i ośrodków kultury,

- pracowników regionalnych klubów i stowarzyszeń artystycznych, - studentów (studiów II i III stopnia)

oraz absolwentów (studiów I lub II stopnia), chcących znaleźć zatrudnienie w instytucjach i placówkach/ośrodkach kultury lub - po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich - pragnących uczyć tańca.

Absolwent studiów podyplomowych „Rytmika i Taniec" będzie posiadał wiedzę z zakresu:

historii i współczesnych prądów i tendencji w sztuce tanecznej,

interpretacji ruchowej,

rytmiki i metod prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych,

prowadzenia zespołów tanecznych,

pedagogiki zabawy

 

oraz umiejętności z zakresu :

sposobów realizacji zajęć rytmicznych i muzyczno-ruchowych,

tańca towarzyskiego,

tańca nowoczesnego,

form gimnastyczno-tanecznych,

tworzenia układów choreograficznych,

ekspresji ruchowej w teatrze tańca,

prowadzenia działań edukacyjnych z wykorzystaniem technik rytmicznych, tanecznych, taneczno-teatralnych, gimnastyczno-tanecznych tworzenia i prowadzenia zespołów tanecznych i gimnastyczno-tanecznych,

a także kompetencje społeczne polegające na:

promocji zdrowego stylu życia poprzez różne formy aktywności ruchowej,

przyjmowaniu postawy otwartego profesjonalisty,

humanisty rozumiejącego potrzebę ciągłego doskonalenia się,

świadomości obowiązku kształtowania,

wspierania, promowania kultury.

Możliwości zatrudnienia: ośrodki i instytucje kultury lokalne i ponadlokalne, placówki kulturalno-oświatowe, amatorski ruch artystyczny, związki i stowarzyszenia artystyczne, organizacje pozarządowe, przedszkola, szkoły różnego szczebla (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych).

Informacja dodatkowa: absolwenci studiów licencjackich posiadający przygotowanie pedagogiczne po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia rytmiczno-taneczne w przedszkolach i szkołach podstawowych; absolwenci studiów magisterskich, posiadający przygotowanie pedagogiczne, po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia rytmiczno-taneczne w szkołach ponadpodstawowych.

Program obejmuje przedmioty:

Historia tańca,

Rytmika,

Taniec towarzyski,

Taniec nowoczesny,

Układy choreograficzne w tańcu narodowym i ludowym,

Prowadzenie zespołów tanecznych,

Formy gimnastyczno-taneczne,

Teatr tańca,

Elementy pedagogiki zabawy,

Praktyka (w wybranych instytucjach kultury, w zakresie preferowanej dyscypliny sztuki lub w obszarze działalności artystycznej).

Zasady kwalifikacji

- decyduje kolejność zgłoszeń,

- wymagane dokumenty: podanie skierowane do kierownika studium, dyplom lub odpis dyplomu (także kopia potwierdzona notarialnie) ukończenia studiów wyższych licencjackich/inżynierskich lub magisterskich, 3 fotografie o wymiarach 37 mm x 52 mm,

- dokumenty należy składać na Wydziale Sztuki UWM w Olsztynie, w Instytucie Muzyki przy ul. Szrajbera 11, na III piętrze, pokój 309 lub wysłać pocztą,

- kontakt tel. 89 524 63 90 lub 89 527 20 35 - kontakt e-mail: izabela.szatrawska@uwm.edu.pl

Wysokość czesnego

5100 / studia (1700 zł / semestr) Nr konta: będzie podany po zakończeniu rekrutacji.

Dodatkowe informacje

- absolwenci studiów licencjackich posiadający przygotowanie pedagogiczne po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia rytmiczno-taneczne w przedszkolach i szkołach podstawowych; - absolwenci studiów magisterskich, posiadający przygotowanie pedagogiczne, po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia rytmiczno-taneczne w szkołach ponadpodstawowych. TERMIN ROZPOCZĘCIA: po zebraniu grupy co najmniej 23 osób. UWAGA! Termin składania dokumentów może zostać wydłużony.

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.