Wczytywanie strony...

Rytmika i taniec

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Sztuki

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

300 godzin, 30 punktów ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

Celem powstania studiów podyplomowych „Rytmika i taniec” jest dokształcenie nauczycieli z wyższym przygotowaniem pedagogicznym oraz innych absolwentów szkół wyższych do prowadzenia zajęć z rytmiki oraz zajęć muzyczno-ruchowych, zespołów tanecznych w placówkach oświatowych i kulturalno-oświatowych.

Absolwenci będą  znali współczesną kulturę taneczną, historię tańca i prądów artystycznych w tańcu, a także tendencje we współczesnym wykonawstwie. Zajęcia z zakresu rytmiki oraz pedagogiki zabawy pozwolą absolwentom na pracę z dziećmi w placówkach oświatowych.

Absolwenci studiów będą mogli prowadzić zajęcia taneczne i muzyczno-ruchowe w ośrodkach kultury, placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych.

Kadrę dydaktyczną studiów podyplomowych „Rytmika i taniec” stanowią wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zaproszeni specjaliści o bogatym doświadczeniu zawodowym i uznanym dorobku artystycznym w swoich dziedzinach: czynni tancerze i artyści teatru tańca.Studia przeznaczone są dla:

- nauczycieli muzyki: nauczycieli wczesnej edukacji zintegrowanej,

- nauczycieli wychowania fizycznego,

- nauczycieli szkół specjalnych,

- pracowników  domów i ośrodków kultury,

- pracowników regionalnych klubów i stowarzyszeń artystycznych,

- studentów (studiów II i III stopnia) oraz absolwentów (studiów I stopnia), chcących znaleźć zatrudnienie w instytucjach i placówkach/ośrodkach kultury lub – po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich – pragnących uczyć tańca.

Syntetyczna charakterystyka efektów kształcenia [uczenia się]

Absolwent studiów podyplomowych „Rytmika i taniec”  będzie posiadał wiedzę z zakresu:

- historii i współczesnych prądów i tendencji w sztuce tanecznej,

- interpretacji ruchowej,

- rytmiki i metod prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych,

- prowadzenia zespołów tanecznych,

- pedagogiki zabawy

oraz umiejętności z zakresu:

- sposobów realizacji zajęć rytmicznych i muzyczno-ruchowych,

- tańca towarzyskiego, tańca nowoczesnego, form gimnastyczno-tanecznych,

- tworzenia układów choreograficznych,

- ekspresji ruchowej w teatrze tańca,

- prowadzenia działań edukacyjnych z wykorzystaniem technik rytmicznych, tanecznych, taneczno-teatralnych, gimnastyczno-tanecznych,

- tworzenia i prowadzenia zespołów tanecznych i gimnastyczno-tanecznych

a także kompetencje społeczne polegające na:

- promocji zdrowego stylu życia poprzez różne formy aktywności ruchowej

- przyjmowaniu postawy otwartego profesjonalisty, humanisty rozumiejącego potrzebę ciągłego doskonalenia się,

- świadomości obowiązku kształtowania, wspierania,  promowania kultury.

Możliwości zatrudnienia:

-ośrodki i instytucje kultury lokalne i ponadlokalne,

-placówki kulturalno-oświatowe,

- amatorski ruch artystyczny,

- związki i  stowarzyszenia artystyczne,

- organizacje pozarządowe,

- przedszkola, szkoły różnego szczebla (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych).

Warunki/zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

Wymagane dokumenty: 

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z systemu IRK,

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK.

Wysokość czesnego

3600 / studia (1800 zł/ semestr)

Organizacja toku studiów podyplomowych

zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym (15 zjazdów), w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co trzy tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

-pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów,

- zaliczenie praktyki (na podstawie pozytywnej opinii uzyskanej w instytucji, w której słuchacz odbył praktykę).

Dodatkowe informacje

Program obejmuje przedmioty:

- Historia tańca,

- Rytmika,

- Taniec towarzyski,

- Taniec nowoczesny,

- Układy choreograficzne w tańcu narodowym i ludowym,

- Prowadzenie zespołów tanecznych,

- Formy gimnastyczno-taneczne,

- Teatr tańca,

- Elementy pedagogiki zabawy,

- Praktyka (w wybranych instytucjach kultury, w zakresie preferowanej dyscypliny sztuki lub w obszarze działalności artystycznej).

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. Krzysztof Szatrawski, prof. UWM

Sekretarz

mgr Katarzyna Stasiak

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz studiów podyplomowych: Wydział Sztuki, ul. Szrajbera 11, pokój 130; tel: 89 5245672; mail knswk@uwm.edu.pl, krzysztof.szatrawski@uwm.edu.pl.

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.