Wczytywanie strony...

Surdologopedia Wydział Nauk Społecznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Opis

Podyplomowe Studia Surdologopedii mają na celu przygotowanie specjalistów z zakresu surdologopedii, czyli obszaru logopedii zajmującego się (re)habilitacją oraz rozwojem mowy osób z uszkodzonym słuchem- szczególnie dzieci i młodzieży.

Absolwent studiów zostanie wyposażony w gruntowną wiedzę na temat możliwości wspomagania rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem (ze szczególnym uwzględnieniem zadań terapii logopedycznej- surdologopedycznej),w umiejętności diagnozowania potrzeb rozwojowych (przede wszystkim potrzeb komunikacyjnych osoby niepełnosprawnej słuchowo), w praktyczne umiejętności realizacji terapii surdologopedycznej ukierunkowanej na zróżnicowane grupy osób z niepełnosprawnością słuchową (zależnie od stopnia uszkodzenia słuchu,wieku, uzyskanego poziomu funkcjonowania, indywidualnych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej i środowiskowej).

Studia trwają 3 semestry i obejmują łacznie 360 godzin zajęć dydaktycznych. Ponadto słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyki ciągłej w wymiarze 70 godzin.

Wymagane dokumenty:

-formularz podania

-odpis dyplomu studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich)

-dwa zdjęcia-format 35x45

-ksero dowodu osobistego

-podanie o przyjęcie na studia do kierownika

Miejsce składania dokumentów: kwestionariusz osobowy (http://wns.uwm.edu. pl/wpcontent/uploads/2014/06/Kwestionariusz-osobowy-podyplomówka.pdf) można przesłać drogą mailową na adres: beata.jaworowska@uwm.edu.pl lub na adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych pok. nr 131 ul. Prawocheńskiego 13, 10-725 Olsztyn tel. 89 523-38-42

Wysokość czesnego

czesne za semestr wynosi 1500 zł

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.