Wczytywanie strony...

Technika z elementami plastyki w zreformowanej szkole

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Opis

Studia podyplomowe dla kandydatów z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania Techniki jako drugiego przedmiotu w szkole. Technika z elementami plastyki w zreformowanej szkole jest kierunkiem interdyscyplinarnym,obejmującym zarówno nauki techniczne,informatyczne i artystyczne. Plan studiów opracowano tak, aby przygotować słuchaczy do pracy w szkole i w placówkach kulturalno-oświatowych zarówno od strony teorii jak i praktyki. Obejmuje on przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń(teoretycznych, praktycznych oraz pracowniach artystycznych). Rozliczenia zajęć dokonują osoby prowadzące według planu studiów; zaliczenie z oceną lub egzamin. Słuchacze nie wykonują pracy dyplomowej. Zajęcia realizowane są przez pracowników Wydziału Nauk Technicznych i Instytutu Sztuk Pięknych.

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty należy składać w Instytucie Sztuk Pięknych ul. Szrajbera 11 10-423 Olsztyn p. 3 lub wysłać pocztą. Kierownik Studiów Podyplomowych: dr hab. Piotr Obarek, prof. UWM tel.89/524-62-15, Sekretarz Studiów Podyplomowych: mgr Joanna Gorczyńska tel.89/524-62-15, e-mail sekretariat.isp@uwm.edu.pl

Miejsce ogłoszenia wyników

Instytut Sztuk Pięknych ul.Szrajbera 11 10-423 Olsztyn p. 3

Wysokość czesnego

1 300 zł za semestr czyli 3 900 zł za 3 semestry. Istnieje możliwość rozbicia na 3 raty

Dodatkowe dokumenty

podanie, odpis dyplomu, 1 zdjęcie

Dodatkowe informacje

Absolwent uzyskuje uprawnienia do prowadzenia zajęć z techniki

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.