Wczytywanie strony...

Terapie biologiczne Wydział Biologii i Biotechnologii

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Opis

Studia podyplomowe Terapie biologiczne mają charakter dokształcający. Absolwent studiów podyplomowych powinien mieć pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu: - hirudoterapii, - apiterapii, - hortiterapii, - hipoterapii, - dogoterapii, - pomocy przedmedycznej, Realizując zajęcia na studiach podyplomowych terapie biologiczne wykładowcy zwrócą uwagę na biologię różnych organizmów i możliwość ich wykorzystania w tak zwanych terapiach alternatywnych - powszechnie, choć często niestety niewłaściwie stosowanych. Trzysemestralny program studiów podyplomowych kładzie przede wszystkim nacisk na zajęcia praktyczne z zastosowaniem nauczania problemowego. Słuchacze studiów podyplomowych będą mogli poznać nowoczesne techniki pracy z materiałem biologicznym. Nauczą się sposobów praktycznego uzyskiwania i stosowania produktów pozyskiwanych ze świata roślin i zwierząt. Od dawna wiadomo, że takie naturalne produkty można stosować dla zapewnienia dobrostanu organizmu ludzkiego, ale wiedza w tym obszarze wymaga ciągle pomocy dobrze przygotowanych specjalistów. Studia podyplomowe przeznaczone są, dla tych osób, które zdają sobie sprawę z tego, że wiedza biologiczna jest niezbędna, aby pomagać sobie i innym w utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji. Biologia to przecież nauka o życiu i tak naprawdę jest potrzebna każdemu. Uczestnicy studiach podyplomowych poznają m.in. tajniki hirudinologii i hirudoterapii. Hirudoterapia to terapia naturalna, niemal tak stara, jak ludzkość. Wykorzystuje się w niej pijawkę lekarską - substancje przez nią produkowane są stosowane i ostatnio bardzo cenione nie tylko w celach leczniczych, ale także w kosmetologii. Słuchacze nauczą się rozpoznawania roślin, które można stosować w celu utrzymania i poprawienia stanu zdrowia. Nasi studenci poznają zioła, również dziko rosnące, nauczą się je stosować. Apiterapia to przedmiot, który poprowadzimy we współpracy z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej naszego Uniwersytetu. Nasi studenci nauczą się metod pozyskiwania produktów pszczelich i zapoznają się z ich praktycznym zastosowaniem w celu wzmacniania zdrowia ludzi i zwierząt. Wśród przedmiotów zaplanowanych do realizacji na studiach podyplomowych jest także m.in. pomoc przedmedyczna, hipoterapia, dogoterapia zajęcia te realizowane będą przez pracowników Wydziału Nauk Medycznych i Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Wszystkie zajęcia poprowadzą naukowcy z naszego Uniwersytetu. Głównymi interesariuszami studiów podyplomowych będą ośrodki SPA, laboratoria i gabinety kosmetyczne oraz centra rehabilitacji i odnowy biologicznej. To tam będą mogli znaleźć pracę przyszli absolwenci studiów podyplomowych. Będą też mogli założyć własną działalność gospodarczą, np. firmę pozyskującą biokomponenty używane w terapiach naturalnych. Mamy zamiar wykształcić dobrego i świadomego swoich kompetencji biologa, specjalistę w zakresie terapii biologicznych.

Zasady kwalifikacji

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do absolwentów szkół wyższych oraz do pracowników: • Ośrodków SPA, • Laboratoriów kosmetycznych, • Gabinetów kosmetycznych, • Ośrodków rehabilitacji i odnowy biologicznej, • i innych osób zainteresowanych. 1) Kandydaci na studia podyplomowe posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych, tj. dyplom ukończenia studiów I stopnia (studia licencjackie lub zawodowe) albo dyplom ukończenia studiów II stopnia (magisterskie), albo dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich. 2) Studia podyplomowe są w całości odpłatne. • Pełna opłata za studia podyplomowe wynosi 4500 zł. Istnieje możliwość odpłatności w trzech ratach po 1500 zł, przed rozpoczęciem każdego semestru. Szczegółowe warunki odpłatności za studia podyplomowe określa umowa zawarta pomiędzy uczelnią a słuchaczem studiów podyplomowych w formie pisemnej według wzoru określonego odrębnymi przepisami. • Słuchacze wnoszą opłatę za studia podyplomowe na podane przez Uniwersytet konto w terminach ustalonych w umowie. • Ustaloną opłatę może wnieść pracodawca kierujący pracownika na studia podyplomowe. • W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych, słuchacz może złożyć do właściwego prorektora wniosek o zwrot wniesionej opłaty za niezrealizowane zajęcia dydaktyczne, zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów podyplomowych. 3) Termin rozpoczęcia rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów będą podane w systemie IRK- studia podyplomowe na stronie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego ( zakładka kandydat – studia podyplomowe – rejestracja studia podyplomowe) a także na stronie internetowej Wydziału Biologii i Biotechnologii na co najmniej dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, w przypadku uruchomienia kolejnej edycji na jeden miesiąc przed. 4) Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie studiów podyplomowych (osobiście lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru) następujące dokumenty: • podanie o przyjęcie na studia, skierowane do kierownika studiów, • kwestionariusz osobowy wydrukowany z IRK w zakładce studia podyplomowe, dostępny także na stronie internetowej Wydziału Biologii i Biotechnologii, • oryginał odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, • w przypadku, gdy opłatę za studia podyplomowe wnosi pracodawca kierujący pracownika na studia podyplomowe - deklaracja pracodawcy o zapewnieniu odpłatności. Adres Sekretariatu: Katedra Zoologii, Studia podyplomowe „Terapie biologiczne” Ul. M. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn Telefon: 89 523 38 53, 89 523 33 71 e-mail: alekb@uwm.edu.pl, iwona.jelen@uwm.edu.pl 5) Warunkiem przyjęcia kandydata na studia podyplomowe jest legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów, kolejność zgłoszenia się i złożenia pełnej dokumentacji na studia podyplomowe oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

brak

Terminy egzaminów

-

Miejsce ogłoszenia wyników

Adres Sekretariatu: Katedra Zoologii, Studia podyplomowe „Terapie biologiczne” Ul. M. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn Telefon: 89 523 38 53, 89 523 33 71 e-mail: alekb@uwm.edu.pl, iwona.jelen@uwm.edu.pl

Wysokość czesnego

• Pełna opłata za studia podyplomowe wynosi 4500 zł. Istnieje możliwość odpłatności w trzech ratach po 1500 zł, przed rozpoczęciem każdego semestru. Szczegółowe warunki odpłatności za studia podyplomowe określa umowa zawarta pomiędzy uczelnią a słuchaczem studiów podyplomowych w formie pisemnej według wzoru określonego odrębnymi przepisami.

Dodatkowe dokumenty

-

Dodatkowe informacje

Ze względu na brak odpowiedniej liczby zgłoszeń, rekrutacja może zostać przedłużona

Zasady kwalifikacji

Limit miejsc: 30 osób, minimalna liczba osób do uruchomienia edycji studiów – 20;

Wymagane dokumenty:

podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym (wydruk z IRK – Internetowa Rejestracja kandydatów) ,

oryginał odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,

...

(liczba słów w pełnym opisie: 157)

+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

Sekretariat: Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Sekretariat Studiów Podyplomowych, pokój 320 Plac Łódzki 3, 10-727 Olsztyn Kontakt: dr Beata Dulisz – kierownik studiów podyplomowych, e-mail: beata.dulisz@uwm.edu.pl; tel. 89 /523 36 20; 604-237-824

Wysokość czesnego

4800,00

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.