Wczytywanie strony...

Zarządzanie finansami w sporcie Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Celem studiów podyplomowych jest poznanie metod, narzędzi, technik zarządzania finansami w sporcie. Klub sportowy powinien funkcjonować jako typowe przedsiębiorstwo gospodarki rynkowej. Dlatego uczestnicy zapoznają się rozwiązaniami przyjętymi w sporcie w ugruntowanej gospodarce rynkowej. Poznają wzorcowe rozwiązania czołowych klubów europejskich i krajowych. Klub sportowy sprzedaje usługę sportową i jego pracownicy muszą posiadać umiejętności odpowiedniego zarządzania tego typu podmiotem. Usługa sportowa powinna generować odpowiednie przychody i menedżerowie sportu optymalizują koszty takiej działalności. Ponadto uczestnicy poznają zasady funkcjonowania rynku finansowego, możliwości pozyskiwania środków z rynku kapitałowego.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe dowolnego stopnia. Obowiązuje kolejność zgłoszeń

Miejsce ogłoszenia wyników

Katedra Finansów i Bankowości

Wysokość czesnego

opłata 3400 zł Konto: UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-957 Olsztyn Bank Handlowy w Warszawie SA. 29 1030 1218 0000 0000 9113 2052 z dopiskiem: subkonto 1205.0409

Dodatkowe dokumenty

dyplom ukończenia studiów wyższych, dowód wpłaty I raty, 1 zdjęcie

Dodatkowe informacje

Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie. Możliwość opłaty w ratach: I rata 100 zł płatna przy składaniu dokumentów, II rata - 1600 zł, III rata - 1700 zł. Studia będą trwać dwa semestry, obejmują 180 godz. Zajęcia będą odbywać się w systemie sobotnio-niedzielnym, w 10 zjazdach od godz. 8:00 do 17:00, z przerwą obiadową.

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.