Wczytywanie strony...

Zarządzanie funduszami unijnymi Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie Funduszami Unijnymi

Wydział: Nauk Ekonomicznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów: 215 h, 60 ECTS, 2 semestry

Charakterystyka: celem studiów jest: 1) teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do działalności zawodowej związanej z pozyskiwaniem i efektywnym wykorzystaniem funduszy UE; 2) wykształcenie praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów w ramach zintegrowanego programu operacyjnego; 3) przekazanie podstawowej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych dla aktywnego uczestnictwa w polityce regionalnej, planowanej i realizowanej wg instytucjonalnych standardów unijnych; 4) harmonizacja idei projektów ze strategią rozwoju województwa oraz Narodowym Programem Rozwoju.

Studia adresowane są do pracowników i działaczy organizacji państwowych, samorządowych, przedsiębiorców, a także osób, które pragną być konsultantami i doradcami w zakresie zarządzania projektami. Słuchaczami mogą być również absolwenci, którzy swoje perspektywy zawodowe wiążą z zatrudnieniem w instytucjach zajmujących się realizacją programów unijnych i rozwojem regionalnym.

Syntetyczna charakterystyka efektów kształcenia [uczenia się]:

Wiedza: absolwent ma wiedzę na temat funkcjonujących w Polsce programów operacyjnych, zna ich priorytety i działania, typy projektów i rodzaje beneficjentów, wytyczne, procedury konkursowe i elementy zarządzania cyklem projektów unijnych; ma wiedzę praktyczną dotyczącą procedur pozyskiwania funduszy europejskich i rozliczania projektów w zakresie przedsiębiorczości, rozwoju lokalnego, rolnictwa i zasobów ludzkich i realizacji tych projektów;

Umiejętności: absolwent potrafi wyszukiwać źródła finansowania planowanych przedsięwzięć i organizować prace związane z przygotowaniem i realizacją projektów;

Kompetencje: absolwent sprawnie planuje i organizuje pracę związaną z przygotowywaniem dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków unijnych i realizacją projektów

Warunki/zasady kwalifikacji: wykształcenie wyższe (dowolnego stopnia i kierunku), złożenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji

Wysokość czesnego: 3500 PLN (30 PLN za świadectwo)

Organizacja toku studiów podyplomowych: zjazdy odbywają się w systemie niestacjonarnym (sobota–niedziela). Na każdym zjeździe realizowanych jest 20 (raz 15) godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów – co 2–3 tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa: pozytywnie zdany egzamin końcowy (test), uiszczenie czesnego i opłaty za świadectwo

Kierownik studiów podyplomowych: prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.

Sekretarz: mgr Aneta Maciejewska

Kontakt: szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych mgr Aneta Maciejewska, tel. 89 523 34 86; e-mail: kpgir@uwm.edu.pl; adres: 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4;numer pokoju: 200-201)

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.