Wczytywanie strony...

Zarządzanie funduszami unijnymi Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Celem studiów jest:

  • teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do działalności zawodowej związanej z pozyskiwaniem i efektywnym wykorzystaniem funduszy UE;
  • wykształcenie praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów w ramach zintegrowanego programu operacyjnego,
  • przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w polityce regionalnej, planowanej i realizowanej według instytucjonalnych standardów unijnych,
  • harmonizacja idei projektów ze strategią rozwoju województwa oraz Narodowym Programem Rozwoju.

Studia skierowane są do pracowników i działaczy organizacji państwowych, samorządowych, przedsiębiorców, a także osób, które pragną być konsultantami i doradcami w zakresie zarządzania projektami. Słuchaczami studiów mogą być również osoby, które swoje plany zawodowe wiążą z zatrudnieniem w instytucjach zajmujących się realizacją programów unijnych i rozwojem regionalnym.

Wykładowcami są wybitni znawcy teorii i praktyki w zakresie realizacji programów Unii Europejskiej, planowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, finasowania procesów rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Zajęcia prowadzone będą przez naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Zasady kwalifikacji

Uczestnikami mogą być osoby mające wykształcenie wyższe dowolnego stopnia i kierunku.

 

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

• podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z IRK)

• kwestionariusz osobowy (wydrukowany z IRK)

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich)

• kserokopia dowodu osobistego

• 1 zdjęcie legitymacyjne

 

Obowiązuje internetowa rejestracja na studia: https://irk.uwm.edu.pl/sp

 

Po zarejestrowaniu w systemie, do 30 września 2016 r. należy osobiście dostarczyć wymagane dokumenty lub przesłać listem poleconym na adres:

Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 4

10-718 Olsztyn

Wysokość czesnego

3500 zł

Logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.