Wczytywanie strony...

Zintegrowana wczesna edukacja Wydział Nauk Społecznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Podyplomowe Studia Zintegrowanej Wczesnej Edukacji przeznaczone są dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie, pragnących zdobyć uprawnienia do pracy w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i bezpośrednio odnosi się do wymagań ostatniej reformy programowej. W ramach studiów słuchacze zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę na temat edukacji małego dziecka oraz nabywają kompetencje do prowadzenia efektywnych działań pedagogicznych w zakresie rozpoznawania dziecięcego potencjału oraz sposobów jego wspierania i rozwijania. Plan studiów przewiduje dużą liczbę zajęć o charakterze warsztatowym, stwarzających okazję do zdobywania doświadczeń w podejmowaniu różnego typu działań edukacyjnych z małym dzieckiem. Studia umożliwiają nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu pedagogiki, rozwinięcie refleksyjnego spojrzenia na rolę zawodową nauczyciela i pogłębienie rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w przedszkolach, punktach i zespołach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w klasach I-III w systemie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 280 godzin zajęć dydaktycznych. Dodatkowo słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyki pedagogicznej ciągłej w przedszkolu i szkole w łącznym wymiarze 180 godzin (ewentualne koszty tej praktyki pokrywają we własnym zakresie).

Wymagane dokumenty:

  • formularz podania;
  • odpis dyplomu studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich);
  • zaświadczenie o kwalifikacjach nauczycielskich dla specjalności niepedagogicznych;
  • jedno zdjęcie legitymacyjne;
  • ksero dowodu osobistego.

 

Dokumenty należy przesłać do 30 września 2017 r. na adres:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Wczesnej Edukacji

ul. Prawocheńskiego 13 (pok. 302B)

10-725 Olsztyn

Zasady kwalifikacji

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Wysokość czesnego

Planowana opłata za studia: 3.200,- zł

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.