Wczytywanie strony...

Jesteś tutaj

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.

Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Studia II stopnia 2017/2018 

Kierunek

Forma studiów

S- stacjonarne

NS - niestacjonarne

 1.  

ADMINISTRACJA

S + NS

 1.  

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

S

 1.  

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

S + NS

 1.  

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

S + NS

 1.  

BIOLOGIA

S

 1.  

BIOTECHNOLOGIA

S

 1.  

BUDOWNICTWO

S + NS

 1.  

DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE

S

 1.  

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

S + NS

 1.  

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

S

 1.  

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

S

 1.  

EKONOMIA

S + NS

 1.  

FILOLOGIA

 

 

- Filologia angielska

S + NS

 

- Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego

S

 

- Filologia germańska

S + NS

 

- Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego

S

 

- Filologia rosyjska

S

 

- Filologia rosyjska z językiem angielskim

S

 

- Specjalność nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego

S

 1.  

FILOLOGIA POLSKA

S

 1.  

FILOZOFIA

S

 1.  

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

S + NS

 1.  

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

S + NS

 1.  

HISTORIA

S

 1.  

INFORMATYKA

S + NS

 1.  

INŻYNIERIA PRECYZYJNA W PRODUKCJI ROLNO-SPOŻYWCZEJ

S + NS

 1.  

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

S + NS

 1.  

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W EUROPIE   "NOWY KIERUNEK!"

S

 1.  

LOGOPEDIA

S

 1.  

MATEMATYKA

S

 1.  

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

S + NS

 1.  

MECHATRONIKA

S

 1.  

MIKROBIOLOGIA

S

 1.  

NAUKI O RODZINIE

S + NS

 1.  

OCHRONA ŚRODOWISKA WNoŚ

S

 1.  

OCHRONA ŚRODOWISKA WKŚiR

S

 1.  

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

S

 1.  

OGRODNICTWO

S

 1.  

PEDAGOGIKA

S + NS

 1.  

PEDAGOGIKA SPECJALNA

S + NS

 1.  

PIELĘGNIARSTWO

S

 1.  

POLITOLOGIA

S + NS

 1.  

ROLNICTWO

S + NS

 1.  

RYBACTWO

S

 1.  

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

S

 1.  

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

S + NS

 1.  

TOWAROZNAWSTWO

S

 1.  

TURYSTYKA I REKREACJA

S

 1.  

ZARZĄDZANIE

S + NS

 1.  

ZOOTECHNIKA

S + NS

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.