Wczytywanie strony...

  • #Technika rolnicza i leśna

Kierunek o charakterze techniczno-rolniczym, łączący wiedzę techniczną z wiadomościami z dziedziny rolnictwa, leśnictwa i ekologii. Student zdobywa specjalistyczną wiedzę konieczną do formułowania i rozwiązywania współczesnych i przyszłych problemów techniki dotyczącej produkcji płodów rolnych, zabezpieczania ich jakości podczas przechowywania i przetwarzania w zakładach sektora rolno-spożywczego. Posiada wiedzę, którą może wykorzystać w dziedzinie mechanizacji produkcji zwierzęcej i leśnej.

Absolwent znajduje pracę w zakładach produkcyjnych związanych z sektorem leśnym i energetycznym, a także w stacjach obsługi maszyn rolniczych, szkolnictwie, ośrodkach badawczo-rozwojowych. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu agrobiznesu. Interdyscyplinarne przygotowanie pozwala na znalezienie zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno – spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

 

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie; stacjonarne i niestacjonarne – 7 semestrów

Specjalność: bez specjalności

  • TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

Kryteria kwalifikacji przewidują konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego lub dwujęzycznego do kwalifikacji mnożone są przez 2. Kandydatowi na studia do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Kandydat samodzielnie wskazuje w systemie Internetowej rejestracji Kandydatów (IRK) przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny), na podstawie których przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia.

 

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Język polski

7. Matematyka

 

 


Wydział:

 

Nazwa:

Wydział Nauk Technicznych

Adres:

10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego 11

Numery telefonów

do kontaktów z kandydatami:

Tel. 89 523 36 23, 89 523 34 76

E-mail

do kontaktów z kandydatami:

mechanik@uwm.edu.pl

strona internetowa i facebook:

www.uwm.edu.pl/wnt/

https://www.facebook.com/WNT.UWM/

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.