Wczytywanie strony...

  • #Teologia

Kształcenie na kierunku teologia pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu teologii i nauczania religii lub przygotowania do kapłaństwa (formacja kapłańska).

Studia przygotowują do pracy w charakterze: nauczyciela religii w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, duszpasterza w placówkach parafialnych w Polsce i misjach zagranicznych (formacja kapłańska), pracownika placówek administracji kościelnej w Polsce oraz instytucjach świeckich i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych oraz wychowawcy w organizacjach pozarządowych.

Studia jednolite magisterskie - 10/12 semestrów, stacjonarne

Zakres: specjalność nauczycielska w zakresie religii; teologia (10 semestrów); formacja kapłańska (12 semestrów – dla kandydatów do kapłaństwa)

  • TEOLOGIA

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego. Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

 

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

 

 

Wydział:

 

Nazwa:

Wydział Teologii UWM w Olsztynie

Adres:

ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn

Numery telefonów
do kontaktów z kandydatami:

89 523 89 46

E-mail
do kontaktów z kandydatami:

dziekanat.teologia@uwm.edu.pl

strona internetowa i facebook:

www.uwm.edu.pl/wt

https://www.facebook.com/TeologiaUWM/

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.