Wczytywanie strony...

  • #Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kształcenie na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji pozwala jednocześnie uzyskać wszechstronną wiedzę z zakresu inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych, w tym szczególnie - zarządzania. Absolwent będzie posiadał umiejętności menedżerskie oraz umiejętności realizacji zadań z zakresu inżynierii produkcji, w tym: projektowania nowych  i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, marketingu, logistyki, zarządzania inwestycjami, transferu technologii i innowacyjności. Nauka języków obcych pozwoli absolwentowi na swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni społeczno-gospodarczej. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa. Absolwent będzie dobrze przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne technologie, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią produkcji, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest kompleksowa wiedza techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

 

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne i niestacjonarne
Zakres: zarządzanie innowacjami

 

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego. Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

 

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Matematyka

 

 

 

Wydział:

 

Nazwa:

Wydział Nauk Ekonomicznych

Adres:

ul. Michała Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn

Numery telefonów
do kontaktów z kandydatami:

tel. 89 523 47 57, 89 523 44 46

E-mail
do kontaktów z kandydatami:

wne@uwm.edu.pl

strona internetowa i facebook:

www.uwm.edu.pl/wne

www.facebook.com/wne

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.