Wczytywanie strony...

Studia pierwszego stopnia - inżynierskie z 7 semestralnym okresem nauki, stacjonarne. Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Studia na kierunku inżynieria informacji pozwalają na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze nauk technicznych i nauk społecznych.

W ramach studiów realizowane są trzy moduły - ścieżki edukacyjne:

A - Analityk Informacji Biznesowej, B - Inżynier Informacji Transportowej, C - Wywiad Geoinformacyjny.

Absolwent kierunku inżynieria informacji jest specjalistą inżynierem, który potrafi łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi (społecznymi) w sektorze informacyjnym, odpowiadającym za infrastrukturę i inżynierię obsługi informacji. 

 

Studia na kierunku inżynieria informacji przygotowują absolwentów do pracy: na stanowiskach brokera informacji, analityka (geo)informacji, specjalisty zarządzania informacją, specjalisty ochrony informacji niejawnych, analityka biznesowego, specjalista do spraw logistyki transportu, pracownika działu logistyki transportu, specjalisty do spraw organizacji i rozwoju transportu, kierownika działu transportu, organizatora transportu drogowego; w firmach zajmujących się zintegrowanym pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zarządzeniem informacją, wywiadowniach gospodarczych, agencjach wywiadowczych; centrach bezpieczeństwa, centrach zarządzania kryzysowego, służbach publicznych zajmujących się zaawansowanym przetwarzaniem informacji, np. policja; straż pożarna; centra zarządzania kryzysowego; firmach konsultingowych i doradczych; pionach zaplecza informacyjnego jednostek administracji samorządowej i rządowej; komórkach organizacyjnych, które zajmują się logistyką transportu; pionach logistyki transportu jednostek administracji samorządowej i rządowej.

 

W 2018 roku kierunek INŻYNIERIA INFORMACJI został wyróżniony przez  Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego certyfikatem akredytacyjnym „ Studia z przyszłością”.

 

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne

Zakres: bez zakresu

 

  • INŻYNIERIA INFORMACJI

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego. Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

 

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Matematyka

 

Wydział:

 

Nazwa:

 Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Adres:

 ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn

Numery telefonów
do kontaktów z kandydatami:

 tel. 89 523 39 77

 tel. 89 523 37 75 (budownictwo)

E-mail
do kontaktów z kandydatami:

 wgipb@uwm.edu.pl

 

 

strona internetowa i facebook:

 www.wgipb.uwm.edu.pl

 

 https://www.facebook.com/wgipb

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.