Wczytywanie strony...

Studia podyplomowe w zakresie katechezy przedszkolnej

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Wydział Teologii

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

180 godzin, 2 semestry

Charakterystyka

Absolwent studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego po ukończeniu Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej” uzyskuje „kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych” (§ 5 pkt 2 Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii)

Syntetyczna charakterystyka efektów kształcenia [uczenia się]

Propozycja studiów podyplomowych skierowana jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania religii w  przedszkolach. Proponowane studia podyplomowe wychodzą naprzeciw potrzebie doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy chcieliby nabyć odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do tego, aby mogli prowadzić zajęcia edukacyjne z zakresu nauczania religii zgodnie z: 1) Porozumieniem pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz.Urz. MEN z 2016, poz. 21); 2) Uchwałą Konferencji Episkopatu Polski z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie minimalnych wymogów kształcenia nauczycieli religii; 3) Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. RP z 2012, poz. 131). Podobne studia realizowane są z sukcesem przez wiele uczelni publicznych w Polsce (Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Opolu). Analiza możliwości kadrowych Kościoła katolickiego przeprowadzona przez Dyrektorów Wydziałów Nauki Katolickiej w Olsztynie, Elblągu i Ełku, potwierdza konieczność prowadzenia podyplomowych studiów katechezy przedszkolnej przez Wydział Teologii UWM w Olsztynie.

Warunki/zasady kwalifikacji

na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.

Wysokość czesnego

2 x 700 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

zajęcia odbywają się w piątki i soboty co drugi tydzień (rozpoczęcie 12.10.2018 r). Zajęcia I semestr: 12-13.10.2018r.; 26-27.10.2018r.; 09-10.11.2018 r.; 23-24.11.2018 r.; 04-05.01.2019r.; 18-19.01.2019r.; Zajęcia II semestr: 22-23.02.2019 r.; 08-09.03.2019r.; 22-23.03.2019r.;  05-06.04.2019r.; 26-27.04.2019r.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie kształcenia.

Dodatkowe informacje

Osoby duchowne powinny posiadać pisemną zgodę odpowiednich władz kościelnych.

Kierownik studiów podyplomowych

Prof. zw. dr hab. Anna Zellma

Sekretarz

Dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM 

Kontakt

Informacji udziela kierownik studiów podyplomowych: e-mail: anna.zellma@uwm.edu.pl, tel. 600 747 470.

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.