Wczytywanie strony...

  • #Biotechnologia

Absolwent kierunku biotechnologia jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki związanych z biotechnologią. Może podjąć pracę w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, w laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny, laboratoriach naukowo-badawczych, diagnostycznych, kontroli żywności i zakładach związanych z produkcją żywności. Jest przygotowany do pracy w firmach farmaceutycznych, laboratoriach kontrolnych, weterynaryjnych i służby zdrowia, stacjach sanitarno - epidemiologicznych, stacjach ochrony roślin, ogrodach botanicznych, obiektach oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów, laboratoriach kryminalistycznych. Jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej i konsultingowej w zakresie biotechnologii środowiska.

biologia eksperymentalna, rozwiązania technologiczne pozwalające na wykorzystanie systemów biologicznych, żywych organizmów i ich pochodnych do modyfikowania produktów lub procesów

Studiując biotechnologię drugiego stopnia uzyskasz tytuł zawodowy magistra inżyniera Poznasz uregulowania prawne obowiązujące w biotechnologii. Pogłębisz wiedzę teoretyczną pozwalającą na opis i wyjaśnianie procesów biotechnologicznych. Będziesz potrafił zaplanować i przeprowadzić eksperyment biotechnologiczny oraz samodzielnie opisać i zinterpretować wyniki. Pozyskasz umiejętność prowadzenia prac badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych. Ugruntujesz wiedzę służącą opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych. Będziesz przygotowany do założenia firmy biotechnologicznej. Poznasz metody, źródła i procedury pozyskiwania funduszy na zaplanowanie projektu dla dowolnej inicjatywy w obszarze biotechnologii. Rozwiniesz wiedzę z zakresu metod statystycznych stosowanych w biotechnologii. Poznasz ekologiczne i prawne aspekty biotechnologii, aspekty ekonomiczne, organizacyjne, funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych.

 

Studia drugiego stopnia – magisterskie, 3 semestry, stacjonarne

Specjalności : biotechnologia farmaceutyczna, biotechnologia przemysłowa, biotechnologia molekularna, biotechnologia środowiskowa

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.

Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

 


Wydział:

 

Nazwa:

Wydział Biologii i Biotechnologii

 

Adres:

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A

Numery telefonów

do kontaktów z kandydatami:

89 523 44 48, 89 523 41 58

 

E-mail

do kontaktów z kandydatami:

 

dziekbiol@uwm.edu.pl

strona internetowa:

http://uwm.edu.pl/wbiol/

http://biologiaolsztyn.blogspot.com/

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.