Wczytywanie strony...

UWM - Dodatkowy (wrześniowy) nabór kandydatów

Harmonogram

NABÓR DODATKOWY BĘDZIE PROWADZONY NA NASTĘPUJĄCE KIERUNKI STUDIÓW:

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DODATKOWEJ – WRZEŚNIOWEJ

NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK

07.09 – 14.09.2018 r.

do godz. 15:00

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 14.09.2018 r.*

3.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

07.09. - 14.09.2018 r.

do godz. 15:00.

4.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

17.09.2018 r. godz. 9.00

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

17.09.2018 r. godz. 9.00

6.

Ocena predyspozycji - egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych, rozmowy kwalifikacyjnej lub złożenie portfolio (teczek z rysunkami)

18.09.2018 r.

7.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

19.09.2018 r.

godz. 12:00

8.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 24.09.2018 r.

do godz. 15:00 **

9.

Ogłoszenie wyników naboru

26.09.2018 r.

  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

 

REJESTRACJA NA STUDIA - W SYSTEMIE INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK) - https://irk.uwm.edu.pl/

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.