Wczytywanie strony...

  • #Ekonomia

Kształcenie na kierunku Ekonomia pozwala uzyskać wszechstronną wiedzę z zakresu teorii ekonomii oraz istoty, uwarunkowań i praw procesu gospodarowania. Student poznaje zasady gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi, jest przygotowywany do prowadzenia analiz ekonomicznych, formułowania opinii dotyczących problemów gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej, podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych. Nauka języków obcych pozwala absolwentowi na swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni społeczno-gospodarczej. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa.

Absolwent może pracować na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i  jednostkach administracji gospodarczej. Może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe.

 

Studia drugiego stopnia - magisterskie, 4 semestry, stacjonarne i niestacjonarne

Zakres: analityka gospodarcza , biznes i rynki międzynarodowe, ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe, ubezpieczenia*

* Zakres kształcenia oferowany tylko na studiach stacjonarnych.

 

  • EKONOMIA

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.
Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Wydział:

 

Nazwa:

Wydział Nauk Ekonomicznych

Adres:

ul. Michała Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn

Numery telefonów do kontaktów z kandydatami:

tel. 89 523 47 57, 89 523 44 46

E-mail do kontaktów z kandydatami:

wne@uwm.edu.pl

strona internetowa i facebook:

www.uwm.edu.pl/wne

facebook/WNE

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.