Wczytywanie strony...

Celem kształcenia na tym kierunku jest osiągniecie znajomości języka obcego na poziomie biegłości C1 po ukończeniu studiów pierwszego stopnia oraz C2 po ukończeniu studiów drugiego stopnia według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania wybranego zawodu.  Ukończenie specjalności nauczycielskiej na studiach pierwszego stopnia daje kwalifikacje uprawniające do nauczania języka obcego w przedszkolu oraz sześcioletniej szkole podstawowej. Absolwent specjalności nauczycielskiej studiów drugiego stopnia jest wysoko wykwalifikowanym nauczycielem w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej.

Absolwent może podjąć pracę jako: - tłumacz w firmach działających w różnych branżach oraz agendach rządowych, samorządowych i pozarządowych, - dziennikarz, pracownik mediów, - redaktor, adiustator bądź korektor w wydawnictwach książkowych i prasowych,  - pracownik instytucji kulturalnych, - konsultant językowy,  - pracownik służby dyplomatycznej, służb celnych, straży granicznej, - pracownik biur podróży oraz szeroko pojętego sektora usług i turystyki, linii lotniczych, przewoźników promowych, firm spedycyjnych,    - nauczyciel języka obcego (po ukończeniu odpowiedniej specjalności nauczycielskiej)

 

Studia drugiego stopnia - magisterskie, 4 semestry, stacjonarne i niestacjonarne

Zakres: filologia angielska*, filologia germańska, filologia rosyjska, specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego, specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego, specjalność nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego

* Zakres kształcenia oferowany również na studiach niestacjonarnych.

 

  • FILOLOGIA

Studia drugiego stopnia

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.
Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

 

WYDZIAŁ:

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Adres:

ul. Kurta Obitza 1

10-725 Olsztyn

Numery telefonów
do kontaktów z kandydatami:

Tel. 89 524 63 07

E-mail do kontaktów z kandydatami:

dziekan1.human@uwm.edu.pl

strona internetowa:

http://www.uwm.edu.pl/human/

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.