Wczytywanie strony...

  • #Filologia polska

Celem kształcenia na kierunku filologia polska jest uzyskanie pełnej wiedzy  z zakresu nauki o literaturze, języku i kulturze oraz zdobycie umiejętności jej wykorzystania w praktyce.  Student po ukończeniu studiów, jest przygotowany do pracy w zawodzie nauczyciela polonisty na każdym etapie edukacyjnym, a także prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności oświatowej i kulturalnej, wszędzie tam, gdzie ceni się świadome i skuteczne posługiwanie polszczyzną. Dysponuje ponadto kompetencjami pozwalającymi mu funkcjonować w przestrzeni zawodowej związanej z relacjami międzyludzkimi.

Absolwenci filologii polskiej znajdują zatrudnienie w następujących instytucjach: szkołach i ośrodkach wychowawczych, bibliotekach, instytucjach kulturotwórczych np. w teatrze, w domu kultury,  w redakcjach czasopism, radiu i telewizji, wydawnictwach, instytucjach administracji samorządowej,  w sektorze prywatnym. 

Studia drugiego stopnia – magisterskie, 4 semestry, stacjonarne.

Specjalności (stacjonarne): edytorstwo tekstów; specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.

Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.


WYDZIAŁ:

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Adres:

ul. Kurta Obitza 1

10-725 Olsztyn

Numery telefonów

do kontaktów z kandydatami:

Tel. 89 524 63 07

E-mail do kontaktów z kandydatami:

dziekan1.human@uwm.edu.pl

strona internetowa:

http://www.uwm.edu.pl/human/

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.