Wczytywanie strony...

  • #Filologia polska

Celem kształcenia na kierunku filologia polska jest uzyskanie pełnej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa. Absolwent posiada przygotowanie ogólnohumanistyczne do pracy naukowej. Mamy urozmaicony i ciekawy program studiów, obejmujący między innymi przedmioty: historię literatury polskiej, literaturę powszechną, analizę i interpretację dzieł literackich, wiedzę o kulturze, stylistykę, wiedzę o historii języka polskiego oraz wiedzę o współczesnym języku polskim. Oferta podjęcia pracy przez absolwenta poszerza się w istotnym zakresie dzięki uczestnictwu w zajęciach specjalizacyjnych w trakcie studiów, co daje możliwość zatrudnienia w szkołach i ośrodkach wychowawczych, redakcjach środków masowego przekazu, instytucjach oświatowych i kulturalnych, bibliotekach, wydawnictwach. Proponowane specjalności gwarantują dostęp do wiedzy teoretycznej z zakresu szeroko pojętej nauki i sztuki o profilu humanistycznym. Dotyczy to na przykład funkcjonowania i charakteru literatury pogranicza oraz dyskusji na temat arcydzieł filmowych, muzycznych i plastycznych.

Absolwenci filologii polskiej znajdują zatrudnienie w następujących instytucjach: szkołach i ośrodkach wychowawczych, bibliotekach, instytucjach kulturotwórczych np. w teatrze, w domu kultury,  w redakcjach czasopism, radiu i telewizji, wydawnictwach, instytucjach administracji samorządowej, w sektorze prywatnym. 

 

Studia drugiego stopnia – magisterskie, 4 semestry, stacjonarne i niestacjonarne

Zakres: edytorstwo tekstów; specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego.

 

  • FILOLOGIA

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.

Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

 

WYDZIAŁ:

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Adres:

ul. Kurta Obitza 1

10-725 Olsztyn

Numery telefonów
do kontaktów z kandydatami:

Tel. 89 524 63 07

E-mail do kontaktów z kandydatami:

dziekan1.human@uwm.edu.pl

strona internetowa:

http://www.uwm.edu.pl/human/

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.