Wczytywanie strony...

  • #Geodezja i kartografia

Studia na kierunku geodezja i kartografia pozwalają na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym, kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego geodety (geodezja, kartografia, fotogrametria i teledetekcja, systemy informacji przestrzennej, gospodarka nieruchomościami) oraz kształcenia zawodowego - przygotowujących absolwenta do wykonywania specjalistycznych prac w zakresie geodezji, gospodarki nieruchomościami i wyceny nieruchomości. Poprzez realizację przedmiotów fakultatywnych zapewniamy studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia. Plan studiów przewiduje praktykę zawodową realizowaną w przedsiębiorstwach i firmach wykonawstwa geodezyjnego oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

W 2019 roku Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wyróżniła kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA w zakresie: geodezji i geoinformatyki ( studia II stopnia, anglojęzyczne) certyfikatem akredytacyjnym „ Studia z przyszłością”.

Studia drugiego stopnia – magisterskie, 3 semestry, stacjonarne i niestacjonarne

Zakres (stacjonarne): geodezja gospodarcza; geodezja i nawigacja satelitarna; geodezja i technologie informatyczne; gospodarka nieruchomościami; kataster nieruchomości;

Oferta w języku angielskim: geodezja i nawigacja satelitarna; geodezja i geoinformatyka

Zakres (niestacjonarne): geodezja inżynieryjna; gospodarka nieruchomościami

 

  • GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.
Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

 

Wydział:

 

Nazwa:

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Adres:

ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn

Numery telefonów
do kontaktów z kandydatami:

tel. 89 523 39 77

tel. 89 523 37 75 (budownictwo)

E-mail
do kontaktów z kandydatami:

wgipb@uwm.edu.pl

strona internetowa i facebook:

www.wgipb.uwm.edu.pl

 

https://www.facebook.com/wgipb

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.