Wczytywanie strony...

  • #Mechatronika

Kształcenie na kierunku MECHATRONIKA realizujemy, kierując się przeświadczeniem, że dobrze wykształcony inżynier mechatronik, z przewagą wiedzy o charakterze właściwym dla inżyniera mechanika, ale również ze zwiększoną porcją wiadomości z zakresu elektrotechniki, elektroniki, informatyki i programowania oraz automatyki, będzie w przyszłości coraz bardziej poszukiwanym specjalistą.
Jednym z głównych zadań stawianych przed nim będzie kierowanie zespołami interdyscyplinarnych specjalistów oraz projektowanie i nadzór nad produkcją urządzeń mechatronicznych. Poza tym jego wszechstronne wykształcenie będzie ułatwiało mu zdobywanie nowej wiedzy np. w przypadku podnoszenia kwalifikacji lub konieczności przekwalifikowania się.


Stale unowocześniane programy studiów pozwalają studentom na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami nauki oraz elastycznie dostosowują wiedzę studentów do wymagań rynku pracy. W programach studiów szczególny nacisk kładzie się na praktyczne wykorzystanie zdobywanej wiedzy teoretycznej. Dzięki temu, studenci Kierunku Mechatronika mają możliwość nauki w jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych laboratoriów mechatronicznych w kraju!

Absolwent przygotowany jest do samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych z zakresu projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, eksploatacji i sterowania mechatronicznego: samochodów, ciągników, pojazdów specjalnych, maszyn budowlanych, rolniczych i leśnych, urządzeń stosowanych w produkcji i w medycynie, znajdzie zatrudnienie w dużych koncernach, w przedsiębiorstwach przemysłu samochodowego, kolejowego, maszynowego, w jednostkach projektowych, badawczo-naukowych, jednostkach technicznej obsługi rolnictwa i leśnictwa, w szpitalach, a także w średnich i małych przedsiębiorstwach.

Studia drugiego stopnia – magisterskie, 3 semestry, stacjonarne

Zakres: bez zakresu

  • MECHATRONIKA

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.

Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

 

Wydział:

 

Nazwa:

Wydział Nauk Technicznych

Adres:

10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego 11

Numery telefonów
do kontaktów z kandydatami:

Tel. 89 523 36 23, 89 524 51 40, 89 523 34 76

E-mail
do kontaktów z kandydatami:

mechanik@uwm.edu.pl

strona internetowa i facebook:

www.uwm.edu.pl/wnt/

https://www.facebook.com/WNT.UWM/

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.