Wczytywanie strony...

  • #Pedagogika

Studia te rozwijają kompetencje osobiste: otwartość, empatyczny kontakt z ludźmi, umiejętność kontrolowania własnych emocji, budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, posługiwania się nowoczesnymi technologiami w edukacji, a także rezygnowania z jednostronnego przekazu informacji na rzecz aktywizacji myślenia uczniów, stawiania im nowych zadań rozwojowych i wspierania ich twórczych postaw. Przygotowują do prowadzenia diagnozy pedagogicznej i projektowania działań terapeutycznych i prorozwojowych oraz prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w uczeniu się. Absolwent przygotowany jest także do identyfikowania wielorakich zdolności dzieci i planowania ścieżek ich indywidualnego rozwoju oraz do prowadzenia zajęć.

Chcesz pracować z dziećmi, młodzieżą? A może z osobami dorosłymi lub starszymi? Studia pedagogiczne dostarczą Ci potrzebnej wiedzy i umiejętności, uwrażliwią na drugiego człowieka, rozwiną Twoją kreatywność. Zobacz, jakie specjalności proponujemy.

 

Studia drugiego stopnia, magisterskie – 4 semestry, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności: pedagogika opiekuńcza z socjoterapią; edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym;  diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową; terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego; menadżer kultury

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.

Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

 


Wydział:

 

Nazwa:

Wydział Nauk Społecznych

Adres:

ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn

Numery telefonów

do kontaktów z kandydatami:

89 524 62 07, 89 524 62 70, 89 524 62 27

strona internetowa: http://wns.uwm.edu.pl

facebook:

www.facebook.com/WNSUWM

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.