Wczytywanie strony...

  • #Pielęgniarstwo

Absolwent kierunku pielęgniarstwo posiada wiedzę z zakresu pielęgniarstwa oraz innych nauk medycznych. Zna regulacje prawne i normy etyczne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki. Potrafi  korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udziela świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Sprawuje całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym. Samodzielnie wykonuje zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta. Organizuje pracę własną i nawiązuje współpracę w zespołach opieki zdrowotnej. Inicjuje i wspiera działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta oraz konieczności ustawicznego kształcenia się.

Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo uzyskują przygotowanie do wykonywania zawodu pielęgniarki polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: rozpoznawaniu warunków, potrzeb i problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad chorym, udzielaniu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 

Absolwenci  posiadają umiejętności: sprawowania wysokiego poziomu opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym w zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Edukują chorego i jego bliskich do życia z chorobą i niepełnosprawnością; komunikują się w zespole medycznym.

 

Studia drugiego stopnia – magisterskie, 4 semestry, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny
Zakres: bez zakresu

  • PIELĘGNIARSTWO

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.
Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

 

 

Wydział:

 

Nazwa:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Adres:

ul. Żołnierska 14 C 10-561 Olsztyn

Numery telefonów do kontaktów z kandydatami:

tel. 89 523 44 24

E-mail do kontaktów z kandydatami:

wnoz@uwm.edu.pl

strona internetowa:

http://wnoz.uwm.edu.pl/

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.