Wczytywanie strony...

  • #Biologia

Biologia to jedna z najważniejszych i najbardziej ekscytujących, szybko rozwijających się dyscyplin naukowych. Stanowi podstawę dla wielu innych nauk, w tym medycyny, biofizyki, biochemii, czy też biotechnologii. Osiągnięcia w dziedzinie biologii wyznaczają standardy i kierunki rozwoju wielu innych nauk. W toku studiów można spotkać wybitnych specjalistów z różnych dziedzin biologicznych: biologii komórki, mikrobiologii, anatomii i fizjologii roślin i zwierząt, taksonomii i ekologii, neurobiologii i biologii molekularnej.

Studiując biologię I stopnia uzyskasz wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie i interpretację procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych i środowisku oraz uzyskasz podstawy do podjęcia studiów II stopnia.

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne

zakres: biologia stosowana; biologia medyczna;

oferta w języku angielskim: studia pierwszego stopnia - biologia stosowana - applied biology ( studia bezpłatne, wspólnie realizowane z Uniwersytetem w Ostrawie, Czechy)

 

 

  • BIOLOGIA

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego. Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

 

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

5. Matematyka

 

Biologia studia drugiego stopnia >>

 

Wydział:

 

Nazwa:

Wydział Biologii i Biotechnologii

 

Adres:

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A

Numery telefonów

do kontaktów z kandydatami:

89 523 44 48, 89 523 41 58

 

E-mail

do kontaktów z kandydatami:

 

dziekbiol@uwm.edu.pl

strona internetowa i facebook:

http://uwm.edu.pl/wbiol/

http://biologiaolsztyn.blogspot.com/

 

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.