Wczytywanie strony...

Interakcje społeczne Wydział Humanistyczny

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Idea: Idea studiów podyplomowych Interakcje społeczne wpisuje się we współczesny trend łączenia kompetencji zawodowych z rozwojem osobistym. Oferujemy wiedzę i umiejętności, które pozwolą połączyć sukces zawodowy z samorozwojem i dbałością o jakość życia. Uważamy, że istotnym czynnikiem skuteczności osobistej i zawodowej są kompetencje interprersonalne, do których zaliczyć należy przede wszystkim umiejętności komunikacyjne oraz zdolność do budowania pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Gwarantujemy rzetelną wiedzę w zakresie komunikacji i interakcji, podaną w atrakcyjnej i nowoczesnej formie. Dla kogo?: Jeżeli chcesz szybko osiągać wyznaczone cele, pragniesz wykazywać się samodzielnością i inicjatywą w realizacji zadań oraz masz zamiar nabyć umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich, podtrzymywania relacji interpersonalnych, organizacji własnej pracy, etc., studia podyplomowe Interakcje społeczne są właśnie dla Ciebie. Interakcje społeczne są skierowane do tych, którzy swoje miejsce na rynku pracy widzą w zawodach, które wymagają posiadania umiejętności i kompetencji interpersonalnych. Stanowią one kluczowy element kompetencji osobistych oraz zawodowych, które z całą pewnością pomagają odnaleźć się w życiu codziennym, a także na rynku pracy. Cel: Chcemy Cię przygotować do podejmowania różnorodnych zawodów oraz ról wymagających kwalifikacji i umiejętności dostosowywania się do pojawiających się możliwości indywidualnego rozwoju, oczekiwań społecznych, przemian kulturowych i zjawisk gospodarczych. Naszym zamiarem jest kształtowanie indywidualnych i społecznych umiejętności i kompetencji komunikacyjnych. Zaliczamy do nich przede wszystkim, umiejętności komunikacyjne (słuchanie, mówienie, pisanie), umiejętności analityczne (zdolność oceny sytuacji, umiejętność patrzenia z różnych perspektyw, wyszukiwanie i gromadzenie informacji), elastyczność (zdolności adaptacyjne, umiejętność ustalania priorytetów), umiejętności interpersonalne (zdolność pracy w grupie, inspirowanie innych do działania, angażowania się we wspólne projekty, łagodzenie pojawiających się konfliktów) umiejętność zarządzania, wyrozumiałość i świadomość różnorodności, umiejętności planowania, umiejętność rozwiązywania prostych i skomplikowanych problemów, kreatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.

Zasady kwalifikacji

Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać każda osoba legitymująca dyplomem ukończenia studiów. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty: 1) podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym, 2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 3) kserokopię dowodu osobistego, a w przypadku braku nr PESEL kserokopię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

Wysokość czesnego

4 tysiące zł (2 tysiące za semestr); istnieje możliwość rozłożenia czesnego na dogodne raty;

Dodatkowe informacje

Kontakt: Informacje dotyczące studiów Sekretarz - mgr Anna Sobota tel. 89 524 63 98, email sekretariat-if@uwm.edu.pl Kierownik - dr Piotr Wasyluk Tel. 607890233, e-mail: lub wasyleos@tlen.pl Administracja studiów podyplomowych Interakcje społeczne zapewnia bezpośredni kontakt i merytoryczną pomoc na każdym etapie studiów.

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.