Wczytywanie strony...

 • #Komunikacja międzykulturowa w Europie

Komunikacja międzykulturowa w Europie to propozycja studiów, prowadzonych w całości w języku rosyjskim, a zatem przeznaczonych dla osób, które władają już tym językiem.

Absolwent kierunku legitymuje się wiedzą o charakterze kulturowym, obejmującą znajomość realiów Europy oraz pogłębioną wiedzą z zakresu stosunków międzynarodowych. Posiada zaawansowaną znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 wg ESOKJ, pozwalającą na komunikowanie się w sytuacjach profesjonalnych w obszarach wymagających kompetencji komunikacyjnych i międzykulturowych, a także kompetencje językowe na poziomie B2+ w zakresie wybranego języka dodatkowego. Obszar zatrudnienia: instytucje działające w sferze komunikacji publicznej, kultury, biznesu; instytucje administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego; firmy, współpracujące z Federacją Rosyjską lub rozszerzające swoją działalność na Europę Wschodnią; sektor usług wymagający zaawansowanej znajomości języków i kultur krajów europejskich (np. biura podróży i agencje turystyczne); firmy i organizacje międzynarodowe, poszukujące specjalistów z zakresu komunikacji międzykulturowej lub języka rosyjskiego; instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej; media: redakcje gazet, portale internetowe, TV, radio.


Studia drugiego stopnia – magisterskie, 4 semestry, stacjonarne, oferta w języku rosyjskim

Zakres: bez zakresu

 

 • KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W EUROPIE

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.

 

Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

 

  WYDZIAŁ:

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Adres:

  ul. Kurta Obitza 1

  10-725 Olsztyn

  Numery telefonów
  do kontaktów z kandydatami:

  tel. +48 89 524 63 07 fax. +48 89 535 14 86

  E-mail do kontaktów z kandydatami:

  crosscultural@uwm.edu.pl

  strona internetowa:

  http://crossculturaluwm.wixsite.com/crossculturaluwm

   

  Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

   

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

  Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.