Wczytywanie strony...

Jesteś tutaj

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji:

osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:

REKRUTACJA UWM

UL. OCZAPOWSKIEGO 12B

10-719 OLSZTYN

(na kopercie należy podać nazwę kierunku studiów)

 

Na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie stacjonarne

od 13 lipca do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00 :
 

1. podanie o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzone własnoręcznym podpisem,

2. kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem

3. fotografię o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,

 

Poświadczenia zgodności świadectwa/dyplomu może dokonać:

notariusz lub  pracownik Punktu Obsługi Kandydata (w tym przypadku koniecznym będzie przedstawienie oryginału dokumentu do wglądu pracownikowi POK)

 

Na studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

od 24 lipca do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00:

1. podanie o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzone własnoręcznym podpisem,

2. kserokopię dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - potwierdzoną za zgodność z oryginałem

3. fotografię o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,

 

Na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie niestacjonarne

od 25 lipca do 1 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00:
 

1. podanie o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzone własnoręcznym podpisem,

2. kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem

3. fotografię o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,

 

Poświadczenia zgodności świadectwa/dyplomu może dokonać:

notariusz lub  pracownik Punktu Obsługi Kandydata (w tym przypadku koniecznym będzie przedstawienie oryginału dokumentu do wglądu pracownikowi POK)

 

INFOLINIA REKRUTACYJNA

tel.: 89 524 50 80

 

czynna od 22 czerwca 2020 r. do 23 września 2020 r.

w godzinach 9:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku).

 

Zapisy na studia w systemie internetowej rejestracji kandydatów rozpoczną się 4 czerwca 2020 r.

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.