Wczytywanie strony...

Administracja Elektroniczna Wydział Prawa i Administracji

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Prawa i Administracji

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

196 godzin, 35 punktów ECTS i 2 semestry

Charakterystyka

Studia w zakresie „Administracja elektroniczna” mają dostarczyć absolwentowi wiedzy nie tylko z zakresu administracji publicznej, ale także z zakresu informatyki (w rozłożeniu proporcjonalnym 70% /30%). Wskazany zakres wiedzy będzie odnosił się  zarówno do wiedzy teoretycznej, jak również praktycznej. 

Syntetyczna charakterystyka efektów kształcenia [uczenia się]

Absolwent wykaże się  wiedzą o usytuowaniu administracji, zwłaszcza administracji elektronicznej oraz jej korelacji z innymi dziedzinami nauk, jak również wykaże się  znajomością pojęć charakterystycznych dla nauk społecznych, w tym z zakresu administracji i cyfryzacji. Absolwent pozna także  metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych właściwych dla administracji i cyfryzacji, w szczególności wykaże się wiedzą w zakresie efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych przydatnych w realizacji przyszłych obowiązków zawodowych. Ponadto, Absolwent będzie przygotowany się do podjęcia pracy w zakresie administracji informatycznej, dzięki czemu będzie mógł prognozować kierunki zmian w procesach zachodzących w społeczeństwie z wykorzystaniem metod i narzędzi charakterystycznych dla cyfrowej administracji; zdobyta wiedza ułatwi mu także wyrażanie swoich poglądów w oparciu o naukowe uzasadnienie, jak również wzbudzi  potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Warunki/zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Wymagane wykształcenie kandydata:

- ukończone studia wyższe (magisterskie, licencjackie).

Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, (wydrukowane z systemu IRK)

- kserokopia dowodu osobistego,

-  1 fotografia o wymiarach 35x45 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisana na odwrocie).

Wysokość czesnego

3600 PLN  (na wniosek słuchacza – czesne może być rozłożone maksymalnie na 6 rat)

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane są w systemie niestacjonarnym (około 11-12 zjazdów), w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 8 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio około co dwa tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dodatkowe informacje

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr Marta Kowalczyk-Ludzia

Sekretarz

mgr Piotr Seredocha

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela sekretarz oraz kierownik studiów podyplomowych. 

Sekretarz: tel. 89 524-64-26; e-mail piotr.seredocha@uwm.edu.pl; adres 10-702 Olsztyn, ul. Warszawska 98, pok. nr 02 – w godzinach przyjmowania interesantów)

Kierownik: tel. 784-952-286; e-mail marta.kowalczyk@uwm.edu.pl

Informacje na temat studiów podyplomowych Administracja elektroniczna są również dostępne na stronie: uwm.edu.pl/administracjaelektroniczna

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.