Wczytywanie strony...

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Humanistyczny

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

180, 30 ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

Studia mają charakter kwalifikacyjny, przygotowują do pracy w różnych typach ośrodków informacji i bibliotek ‒ naukowych, publicznych, specjalistycznych. Studia BiIN nie dają kwalifikacji nauczycielskich.

Charakterystyka efektów uczenia się

Program studiów obejmuje zagadnienia nowoczesnego bibliotekarstwa, infobrokerstwa, medioznawstwa, marketingu i promocji oraz zarządzania informacją i wiedzą. Zajęcia prowadzą teoretycy i praktycy, tj. profesorowie UWM oraz bibliotekarze z Biblioteki Uniwersyteckiej. Zajęcia odbywają się w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Słuchacze mają zapewniony dostęp do tradycyjnych i elektronicznych zbiorów BU. Absolwent studiów podyplomowych BiIN ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauk o informacji, komunikacji i mediach, a także ich specyfice metodologicznej. Ma wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu współczesnych bibliotek różnych typów. Posługuje się terminologią fachową i metodyką bibliotekarstwa praktycznego w typowych sytuacjach profesjonalnych. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu bibliotekarza i dokumentalisty. Uczestniczy w życiu kulturalnym, propaguje biblioteki, czytelnictwo i świadome korzystanie z zasobów Internetu.

Warunki/zasady kwalifikacji

Ukończone studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

Wysokość czesnego

3 500 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym (14-15 zjazdów), w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 13 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa - cztery tygodnie itp.)

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Zaliczenia wszystkich przedmiotów

Dodatkowe informacje

20 miejsc (decyduje kolejność dostarczenia kompletu dokumentów)

Kierownik studiów podyplomowych

Marzena Świgoń, dr hab., prof. UWM

Sekretarz

-

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela kierownik studiów podyplomowych drogą mailową: marzena.swigon@uwm.edu.pl ; telefonicznie w godzinach konsultacji tel. 524 63 67 (ul. Kurta Obitza 1, Olsztyn; numer pokoju: 318).

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.