Wczytywanie strony...

Data Science w praktyce Wydział Matematyki i Informatyki

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Matematyki i Informatyki

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

215 godzin, 30 ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najbardziej popularnymi technikami, algorytmami, narzędziami i oprogramowaniem stosowanym w Data Science oraz w Big Data. Nabyte kompetencje związane są z przetwarzaniem, analizą i wizualizacją danych, tworzeniem modeli predykcyjnych oraz analizą dużych zbiorów danych. Zajęcia mają charakter praktyczny. 

Studia mają na celu podniesienie kompetencji osób zatrudnionych jako analitycy w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządowej i innych. 

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Absolwent zna i rozumie:

•    pojęcia matematyczne z zakresu algebry i statystyki

•    metody i techniki programowania

•    zasady dotyczące projektowania, tworzenia i zarządzania systemami baz danych

•    zasady dotyczące reprezentowania wiedzy oraz mechanizmów klasyfikujących

•    przykłady ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne

•    techniki obliczeniowe oraz techniki programowania, wspomagające pracę analityka

•    sposoby ilustracji obliczeń symbolicznych za pomocą pakietów oprogramowania

•    pojęcia dotyczące wizualizacji danych na komputerze

Absolwent potrafi:

•    dobrać odpowiedni model statystyczny do analizy danych oraz implementować go w praktyce przy pomocy oprogramowania

•    podać różne przykłady rozkładów prawdopodobieństwa dyskretnych i ciągłych i omówić wybrane eksperymenty losowe oraz modele matematyczne, w jakich te rozkłady występują; zna zastosowania praktyczne podstawowych rozkładów

•    posługiwać się charakterystykami statystycznymi populacji i ich odpowiednikami próbkowymi

•    projektować i uzasadnić poprawność działania programu z uwzględnieniem złożoności algorytmów i zapisać go w języku wysokiego poziomu

•    implementować poznane algorytmy w zakresie zagadnień związanych z wizualizacją komputerową

•    posługiwać się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi do projektowania, tworzenia, modyfikacji i zarządzania bazami danych

•    analizować złożoność struktur i baz danych, proponować stosowne procedury, ocenić ich poprawność oraz implementować je w wybranym języku programowania

•    dobrać metody do skonstruowania modelu klasyfikującego dla zadanej bazy wiedzy

•    pracować z odbiorcami tworzonych rozwiązań informatycznych i analitycznych, aktywnie uczestnicząc w dyskusji o  potrzebach, możliwych rozwiązaniach i zasadach pozyskania, przetwarzania danych oraz ich wykorzystania

Absolwent jest gotów do:

•    oceny możliwości wykorzystania dotychczasowych osiągnięć technologii w swoim zawodzie

•    zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i  poszanowania różnorodności poglądów

•    zrozumienia ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumiejąc potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej

•    komunikacji i konsultacji ze specjalistami w swojej dziedzinie, a także z innymi osobami związanymi zawodowo

•    uznania zawodu informatyka oraz analityka danych jako roli społecznej i rozumie problemy związane z poufnością danych

 

Warunki/zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, dowolnego kierunku. Wymagane dokumenty:

 - podanie o przyjęcie na studia podyplomowe; 

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

 O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK. 

Terminy rekrutacji i adresy dostarczania dokumentów są podawane i na bieżąco aktualizowane w systemie IRK – studia podyplomowe.

Wysokość czesnego

5500 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy w systemie niestacjonarnym, w sobotę i niedzielę, dwa zjazdy w miesiącu

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń (w przypadku ćwiczeń z oceną)

Dodatkowe informacje

studia z możliwością dofinansowania

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Przemysław Górecki 

Sekretarz

mgr Kinga Lecko

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych mgr Kinga Cudna   tel.  664 31 55 25 email: psi@matman.uwm.edu.pl

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.