Wczytywanie strony...

Data Science w praktyce Wydział Matematyki i Informatyki

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Matematyki i Informatyki

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

215 godzin, 30 ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

Studia realizowane są zdalnie w czasie rzeczywistym za pomocą pakietu Google Workspace. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najbardziej popularnymi technikami, algorytmami, narzędziami i oprogramowaniem stosowanym w Data Science oraz w Big Data. Nabyte kompetencje związane są z przetwarzaniem, analizą i wizualizacją danych, tworzeniem modeli predykcyjnych oraz analizą dużych zbiorów danych. Zajęcia mają charakter praktyczny.

Studia mają na celu podniesienie kompetencji osób zatrudnionych jako analitycy w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządowej i innych. 

Charakterystyka efektów uczenia się

Absolwent zna i rozumie:

 • pojęcia matematyczne z zakresu algebry i statystyki
 • metody i techniki programowania
 • zasady dotyczące projektowania, tworzenia i zarządzania systemami baz danych
 • zasady dotyczące reprezentowania wiedzy oraz mechanizmów klasyfikujących
 • przykłady ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne
 • techniki obliczeniowe oraz techniki programowania, wspomagające pracę analityka
 • sposoby ilustracji obliczeń symbolicznych za pomocą pakietów oprogramowania
 • pojęcia dotyczące wizualizacji danych na komputerze

 

Absolwent potrafi:

 • dobrać odpowiedni model statystyczny do analizy danych oraz implementować go w praktyce przy pomocy oprogramowania
 • podać różne przykłady rozkładów prawdopodobieństwa dyskretnych i ciągłych i omówić wybrane eksperymenty losowe oraz modele matematyczne, w jakich te rozkłady występują; zna zastosowania praktyczne podstawowych rozkładów
 • posługiwać się charakterystykami statystycznymi populacji i ich odpowiednikami próbkowymi
 • projektować i uzasadnić poprawność działania programu z uwzględnieniem złożoności algorytmów i zapisać go w języku wysokiego poziomu
 • implementować poznane algorytmy w zakresie zagadnień związanych z wizualizacją komputerową
 • posługiwać się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi do projektowania, tworzenia, modyfikacji i zarządzania bazami danych
 • analizować złożoność struktur i baz danych, proponować stosowne procedury, ocenić ich poprawność oraz implementować je w wybranym języku programowania
 • dobrać metody do skonstruowania modelu klasyfikującego dla zadanej bazy wiedzy
 • pracować z odbiorcami tworzonych rozwiązań informatycznych i analitycznych, aktywnie uczestnicząc w dyskusji o potrzebach, możliwych rozwiązaniach i zasadach pozyskania, przetwarzania danych oraz ich wykorzystania

 

Absolwent jest gotów do:

 • oceny możliwości wykorzystania dotychczasowych osiągnięć technologii w swoim zawodzie
 • zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów
 • zrozumienia ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumiejąc potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej
 • komunikacji i konsultacji ze specjalistami w swojej dziedzinie, a także z innymi osobami związanymi zawodowo
 • uznania zawodu informatyka oraz analityka danych jako roli społecznej i rozumie problemy związane z poufnością danych

(uzyskane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, zwięzła, ogólna charakterystyka wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych – określenie działań do podjęcia których przygotowana będzie osoba po ukończeniu studiów podyplomowych.)

Warunki/zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK.

Termin składania dokumentów publikowany jest na stronie IRK dla studiów podyplomowych.

Wysokość czesnego

5500 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Studia realizowane są zdalnie w czasie rzeczywistym za pomocą pakietu Google Workspace. Zajęcia w formie online, w sobotę i niedzielę, dwa sobotnio-niedzielne spotkania w miesiącu.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń (w przypadku ćwiczeń z oceną)

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje oraz program do pobrania na stronie psi.wmii.pl

Studia z możliwością dofinansowania.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Przemysław Górecki 

Sekretarz

mgr Kinga Lecko

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych mgr Kinga Lecko, tel.  664 31 55 25 email: psi@matman.uwm.edu.pl 

Adres dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki, studia podyplomowe, ul. Słoneczna 54, pok E0/16, 10-710 Olsztyn

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.