Wczytywanie strony...

Data Science w praktyce Wydział Matematyki i Informatyki

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Matematyki i Informatyki

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

220 godzin, 30 ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najbardziej popularnymi technikami, algorytmami, narzędziami i oprogramowaniem stosowanym w Data Science oraz w Big Data. Nabyte kompetencje związane są z przetwarzaniem, analizą i wizualizacją danych, tworzeniem modeli predykcyjnych oraz analizą dużych zbiorów danych. Zajęcia mają charakter praktyczny. 

Studia mają na celu podniesienie kompetencji osób zatrudnionych jako analitycy w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządowej i innych. 

Syntetyczna charakterystyka efektów kształcenia [uczenia się]

Absolwent studiów podyplomowych Data Science w praktyce umie łączyć różne elementy z zakresu statystki i informatyki: programowania, zastosowania zaawansowanych narzędzi analitycznych, przetwarzania danych. Umie operować językiem programowania wykorzystywanym w analizie danych (Python lub R), ma wiedzę na temat przechowywania danych (w bazach SQL i no-SQL), i ich wizualizacji, umie stosować algorytmy uczenia maszynowego do rozwiązywania praktycznych problemów, zna w podstawowym zakresie narzędzia wykorzystywane w Big Data.

Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności niezbędne do: samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych, samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi i zaawansowanego programowania. Absolwent umie korzystać z zasobów medialnych, bibliotecznych, zarówno tradycyjnych jak i internetowych. Posiada również umiejętność pracy w zespole. 

Warunki/zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, dowolnego kierunku. Wymagane dokumenty:

 - podanie o przyjęcie na studia podyplomowe; 

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

 O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK. 

Terminy rekrutacji i adresy dostarczania dokumentów są podawane i na bieżąco aktualizowane w systemie IRK – studia podyplomowe.

Wysokość czesnego

5500 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy w systemie niestacjonarnym, w sobotę i niedzielę, dwa zjazdy w miesiącu

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń (w przypadku ćwiczeń z oceną)

Dodatkowe informacje

studia z możliwością dofinansowania

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Przemysław Górecki 

Sekretarz

mgr Kinga Cudna  

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych mgr Kinga Cudna   tel.  664 31 55 25 email: kinga@matman.uwm.edu.pl  

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.