Wczytywanie strony...

Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna Wydział Nauk Społecznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Opis

Oferowane przez nas studia podyplomowe nastawione są na zdobycie przez słuchaczy umiejętności praktycznych w zakresie diagnozy pedagogicznej i psychologicznej, interwencji i terapii psychopedagogicznej, interwencji kryzysowej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, korekcyjno-wyrównawczych, terapii zachowań suicydalnych, terapii uzależnień, terapii rodzin itp. 

Zasady kwalifikacji

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Wysokość czesnego

4.350,00 zł

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,  kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK.

Dodatkowe informacje

Adresatami studiów są: nauczyciele przedmiotów, pedagodzy różnych specjalizacji, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, osoby zatrudnione w służbach mundurowych, kuratorzy sądowi i społeczni, animatorzy społeczni pracujący z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi, wolontariusze organizacji pozarządowych pracujący z jednostkami i grupami zagrożonymi społecznie, edukatorzy w zakresie profilaktyki społecznej, pracownicy służb medycznych dążący do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków interwencji kryzysowej. Absolwenci studiów mogą podjąć pracę: w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (profesjonalna diagnoza - pedagog-diagnosta, interwencja i terapia psychopedagogiczna), w świetlicach terapeutycznych, socjoterapeutycznych i środowiskowych (terapia psychopedagogiczna), w charakterze pedagoga szkolnego (profesjonalna diagnoza uczniów, interwencja, terapia psychopedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), w ośrodkach interwencji kryzysowej (profesjonalna diagnoza, interwencja i terapia psychopedagogiczna), w szkołach - praca pozalekcyjna z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i terapeutycznych), w różnorodnych placówkach o charakterze dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym, (pozyskiwanie funduszy z UE, na bazie autorskich projektów prowadzenie, profesjonalna diagnoza, interwencja i terapia psychopedagogiczna, konstruowanie programów pomocy terapeutycznej oraz programów profilaktycznych zgodnie ze standardami UE).
 
Adres: 10-686 Olsztyn ul. Żołnierska 14 pok. nr 4.
 
Sekretarz: dr Kinga Lisowska tel. 508 311 741 e-mail: kinga.lisowska@uwm.edu.pl
 
 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.