Wczytywanie strony...

Kształcenie pedagogiczne Wydział Nauk Społecznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

484 godziny (w tym 150 godzin praktyk), 90 pkt

Charakterystyka

Studia kierowane są do absolwentów nienauczycielskich kierunków studiów (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) chcących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela.

Program Studiów został opracowany, m.in. w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991 roku „O systemie oświaty”, Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku „Prawo oświatowe”, Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku „Karta Nauczyciela”, Ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku  „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Syntetyczna charakterystyka efektów kształcenia [uczenia się]

Nauczycielskie efekty kształcenia dla Studiów podyplomowych kształcenia pedagogicznego opierają się na wiedzy, umiejętnościach oraz kompetencjach społecznych. Efekty kształcenia  odnoszą się do  nauk humanistycznych a także nauk społecznych.

Warunki/zasady kwalifikacji

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie złożonych dokumentów, które należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Wydział Nauk Społecznych, pok. 66,  ul. Żołnierska 14A, 10-561 Olsztyn do 30 września br.

Wysokość czesnego

3600 PLN(płatność w ratach)

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym (sobota, niedziela). Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa – trzy  tygodnie itp.)

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Pozytywne zaliczenie przedmiotów i praktyk przewidzianych planem studiów. 

Kierownik studiów podyplomowych

dr Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk

Sekretarz

mgr Sabina Augustyniak

Kontakt

dr Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk 089 5246211, email: iwona.staszkiewicz-grabarczyk@uwm.edu.pl,

Sekretarz: mgr Sabina Augustyniak 089 523 44 40, pskp@uwm.edu.pl

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.